Forelesere


Ingrid Sæbø Møllen

Spesialrådgiver, RVTS Sør

Karen Ringereide

Spesialrådgiver i RVTS Sør

Øyvind Dåsvatn

Spesialrådgiver fra RVTS Sør