Forelesere


Anette Andersen

Psykologspesialist i RVTS Sør.

Hun skal holde innlegget «Redde barn (og voksne) leker ikke» som omhandler lek i et nevrobiologisk perspektiv.


Monika Svendsen

Rådgiver Støttesenter for kriminalitetsutsatte ved Felles enhet forebygging Sør-Øst politidistrikt.

Hun skal holde innlegget «Støtte hele veien - fra politianmeldelse til saken er avgjort».


Helene Kløcker

Rådgiver fag- og tiltaksutvikling på Stine Sofie Stiftelsen.

Hun skal holde innlegget «En bedre hverdag for volds- og overgrepsutsatte barn. Hvordan bryte voldsarven?" sammen med Lise Marit Håvemoen fra Lillesand kommune.
Stine Sofie Stiftelsen skal endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Derfor jobber de både med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna.
Hun er prosjektleder for «Helhetlig ivaretakelsesmodell», hvor målet er å gi barna et godt liv. På lang sikt ønsker de å forebygge ved å ivareta, og dermed bryte voldsarven.


Rune Andersen

"Lykkeliten" - en ærlig, rystende og humoristisk forestilling.

Det er aldri barnets skyld. Det finnes alltid et håp. Gjør valg. Rune Andersen vokste opp med en voldelig far. I TV 2-programmet "Vårt lille land" fortalte han og de tre søstrene om oppveksten. Som voksen ble han en folkekjær og prisbelønnet komiker. Etter at Runes historie ble offentlig kjent har det blitt viktig for ham å ta temaet med inn på scenen. Valget med å sette opp forestillingen "Lykkeliten" har vært Runes største utfordring som artist. Men han brenner for dem som har opplevd og opplever vold og overgrep som barn. Siden 2018 har han reist land og strand rundt med historien og med de virkemidlene han mener er viktig; ærlighet, varme og humor.
Foto: Dag Magne Søyland


Astrid Sandmoe

Dr.philos og forfatter av "Kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner"

Nasjonalt kunnskapssenter pm vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomførte prosjektet ved å kartlegge hvilke kommuner som har handlingsplan om vold i nære relasjoner. Astrid ledet dette prosjektet. Hun skal også holde innlegget "Vold i et livsløpsperspektiv. Fra vold mot de aller yngste til vold på sykehjemmet. Hva viser forskning, og hva trenger vi å vite mere om?"


Lise Marit Håvemoen

SLT-koordinator i Lillesand kommune

Hun skal holde innlegget «En bedre hverdag for volds- og overgrepsutsatte barn. Hvordan bryte voldsarven?" sammen med Helene Kløcker fra Stine Sofie Stiftelsen. Hun er prosjektmedarbeider i «Helhetlig ivaretakelsesmodell», hvor målet er å gi barna et godt liv. På lang sikt ønsker de å forebygge ved å ivareta, og dermed bryte voldsarven.


Gina Thorbjørnsen

Virksomhetsleder for Oppvekst og konstituert kommunalsjef for Kultur og oppvekst i Bamble kommune.

Hun skal under overskriften "En levende handlingsplan" presentere arbeid med handlingsplaner i Bamble kommune: Et skråblikk på arbeid med handlingsplaner. Hvordan kan handlingsplanen bli ny, nyttig og nyttiggjort og ikke havne i en skuff? Hun har ledet arbeidet med flere handlingsplaner og deler refleksjoner og små suksesshistorier.


Heidi Tanum

Leder Stiftelsen krisesenteret i Vestfold.

Krisesenteret er en viktig samarbeidspartner for kommunene. Hun skal holde innlegget «Fra krenkelse til håp».


Terje Bakken

Enhetsleder ressurssenteret i Birkenes kommune

Han skal holde innlegget "En levende handlingsplan. Sinnemestring - en del av kommunens planarbeid?".