Forelesere


Anette Andersen


Barnepsykolog, RVTS Sør


Pål Solhaug


Seniorrådgiver, RVTS Sør


Teater Avvik


Tobias og Lars Vik


Mari Kjølseth Bræin


Seniorrådgiver, RVTS Øst