Forelesere


Anette Andersen

Barnepsykolog, RVTS Sør

Pål Solhaug

Seniorrådgiver, RVTS Sør

Teater Avvik

Tobias og Lars Vik

Mari Kjølseth Bræin

Seniorrådgiver, RVTS Øst