Forelesere


Gunnar Eide

Spesialrådgiver i RVTS Sør

Tarek Ben Amer

Tolketjenesten Kristiansand kommune

Øyvind Dåsvatn

Spesialrådgiver i RVTS Sør