Forelesere


Harald Bækkelund

Harald Bækkelund er psykologspesialist ved Modum Bad og PhD kandidat ved Universitet i Oslo

Han forsker på behandling av dissosiasjon og kompleks traumatisering. Han har erfaring med behandling av pasienter med komplekse dissosiative lidelser fra Traumepoliklinikken og Traumeavdelingen ved Modum Bad. Han har mye erfaring med undervisning om dissosiative lidelser, og har skrevet et bokkapittel og en vitenskapelig artikkel om emnet.


Ingunn Holbek

Psykologspesialist med fordypning i traumebehandling.

Hun arbeider ved Modum Bad Oslo Traumepoliklinikk, som hun var med å starte og var leder for inntil 2014. I 13 år har hun vært tilknyttet Modum Bads traumetilbud, og arbeidet både med inneliggende og polikliniske pasienter.
Hun har videreutdanning i strukturell dissosiasjonsteori, EMDR og Sensorimotorisk psykoterapi, og har vært med på å oversette og tilpasse et psykoedukativt kursopplegg for gruppevirksomhet (Suzette Boon, Traumerelatert dissosiasjon). Hun har også vært med på å utvikle RVTS østs videreutdanning ”Tryggere traumeterapeuter”.
Ingunn Holbek har mye erfaring med alvorlig dissosiative pasienter, og ved traumepoliklinikken driver hun med utredninger, individualterapier og gruppevirksomhet, i tillegg til undervisning og veiledning. Hun var redaktør for boken ”Tilbake til nåtid. En manual for håndtering av traumereaksjoner” (2015), og medforfatter i boken ”Traumebehandling – komplekse traumereaksjoner og dissosiasjon” (2014).