Hopp til hovedinnhold

Videregående kurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg

Scandic Park Sandefjord

Sted:
Scandic Park Sandefjord

Dato:
11. desember - 12. desember 2024

Deltakerpris:
2.000,- inkl. lunsj begge dager

Påmeldingsfrist:
1. november 2024

Meg som metoden - fra teori til praksis

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers videregående kurs i traumeforståelse, i samarbeid med Susan Hart.

Kurset holdes på Scandic Park Sandefjord den 11. og 12. desember 2024.

Hovedmålgruppe:
Ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, spesialisthelsetjeneste og adoptiv- og fosterforeldre.
Vi har et ekstra fokus på dere som jobber med barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Traumebevisst omsorg er et åpent rammeverk der verktøy metoder og tiltak hviler på forståelsen av traumenes konsekvenser, men kunnskap, metoder og verktøy er ikke nok. Vi trenger også en stor grad av bevissthet om hvordan egen væremåte påvirker resultatet. Det handler om at vi bruker oss selv som verktøy. Vi trenger å formidle så mye trygghet, anerkjennelse og forståelse som mulig, samtidig som vi er tydelige og forutsigbare i våre forventninger. Når vi ikke kan manualisere hvordan vi skal gjøre dette, og hva vi skal si, trenger vi å sørge for at det blir en naturlig del av oss. På dette kurset vil vi arbeide med hvordan jeg som person kan støtte andre menneskers utviklingsprosess. Vi vil veksle mellom formidling, øvelser i små grupper og erfaringsutveksling.

For å ha godt utbytte av dette kurset anbefaler vi at deltakerne har grunnleggende traumeforståelse, har deltatt på et av våre grunnkurs, kompetanseutviklingsprogrammer eller tilsvarende.
Neste Grunnkurs i traumeforståelse, RVTS Sør arrangeres 30-31. oktober 2024.

Kurset blir holdt av Susan Hart med ledelse av Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør.

Kurset baserer seg på nevroaffektiv utviklingspsykologi og de nevroaffektive kompassene, som handler om hvordan mennesket utvikler seg følelsesmessig, personlig og sosialt.

Anbefalt litteratur som forberedelse til kurset:
Kurset er godkjent av:
  • Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk Sykepleierforbund NSF som meritterende med totalt 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Overnatting

Overnatting bookes individuelt og direkte til hotellet av hver enkelt deltaker.

Overnatting bookes individuelt og direkte til hotellet av hver enkelt deltaker. Et visst antall rom er holdt av frem til tre måneder før kurs og disse slippes da for ordinært salg. Rommene som er holdt av gjelder natten 11.-12. desember. Gi beskjed ved bestilling hvis du ønsker flere netter. 

Oppgi referanse "RVTS Sør" ved bestilling. Deltakerne betaler direkte til hotellet og hotellet kan dessverre ikke sende faktura.

Forelesere


Susan Hart
Susan HartCand.Psych. PhD.

Anette Andersen
Anette AndersenPsykologspesialist ved RVTS Sør

Pål  Solhaug
Pål SolhaugSpesialrådgiver

Onsdag 11. desember

08:30
Registrering

09:00
Introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi, makro- mikroregulering og menneskemøter

10:15
Pause

10:35
Den treenige hjernen og introduksjon til de nevroaffektive kompassene og det autonome kompass

11:45
Lunsj

12:45
Gruppearbeid om det autonome kompasset

14:00
Pause

14:15
Oppsummering av det autonome kompass

15:00
Avslutning

Torsdag 12. desember

09:00
Spørsmål og oppsummering fra i går og det limbiske kompasset

10:15
Pause

10:35
Gruppearbeid om det limbiske kompasset

11:45
Lunsj

12:45
Spørsmål og oppsummering om det limbiske kompasset. Det prefrontale kompasset

13:30
Pause

13:45
Gruppearbeid om det prefrontale kompasset. Spørsmål og oppsummering om det prefrontale kompasset

15:00
Avslutning

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen. 
Deltakeravgiften inkluderer lunsj. 
For spørsmål, ta kontakt med: kurs@rvtssor.noVi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar