Hopp til hovedinnhold

Fagdag om psykisk helse og radikalisering

Skrukkerød ressurs- og kompetansesenter, Porsgrunn

Sted:
Skrukkerød ressurs- og kompetansesenter, Porsgrunn

Dato:
28. august 2024

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
5. august 2024

Mentornettverket i Vestfold & Telemark og RVTS Sør inviterer til fagdag

Målgruppen for fagdagen er
- Mentorer i forebyggende arbeid mot radikalisering
- Ansatte i skole, barnevern, NAV, politi, asyl- og flyktningtjenester
- Ansatte i helsesektoren
- Helsesykepleiere
- Spesialisthelsetjenester
- Kommunale kriseteam
- Politikere
- Frivillig sektor

Fagdagen er gratis inkl. lunsj og ikke digital. Bindende påmelding, gebyr ved manglende oppmøte.

Det er begrenset antall plasser, viktig med rask påmelding!

Fagdagen gjelder for tjenester i Vestfold og Telemark.

Forelesere

  • Wenche Holdhus, koordinator for mentornettverket, Porsgrunn kommune
  • Per Hellevik, Forsker II fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  • Anders Lundesgaard, psykologspesialist fra RVTS Nord
  • Stian Lid, forsker ved OsloMet og C-REX
  • Anders Christian Geertsen, psykolog, brannkonstabel og trebåtbygger


Program

09.00 – 09.30
Velkommen, presentasjonen av Mentornettverk og Skrukkerød ressurs- og kompetansesenter.
Wenche Holdhus, koordinator for mentornettverket, Porsgrunn kommune

09.30 – 10.30
Betydningen av psykisk helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme. 
Per Hellevik, Forsker II fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

10.30 – 10.45
Pause

10.45 – 11.45
Psykisk helse og radikalisering, i et livsløps- og levekårsperspektiv. 
Anders Lundesgaard, psykologspesialist fra RVTS Nord

11.45 – 12.30
Lunsj
 
12.30 – 13.30
Risikovurderinger - anbefalinger for førstelinjen: Fordeler og ulemper ved å bruke standardiserte verktøy. 
Stian Lid, forsker ved OsloMet og C-REX

13.30 – 13.45
Pause

13:45 – 14.45
«Vi skal være mennesker – det er det vi er, først og fremst». Hvordan få til samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, menti og mentor. 
Anders Christian Geertsen, psykolog, brannkonstabel og trebåtbygger.

14.45 – 15.00
Avslutning 

Påmelding

Bindende påmelding, gebyr ved manglende oppmøte.
Reise og evt overnatting dekkes av den enkelte deltager.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar