Hopp til hovedinnhold

Samtale med barn og unge

Universitetsveien 19, Kristiansand

Sted:
Universitetsveien 19, Kristiansand

Dato:
4. september 2024

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
20. juni 2024

Barnevernsansatte i Region Sør

Prosjektet består av fire hele dager med ferdighetstrening, kunnskapsformidling og refleksjon om samtaler med barn og unge. Opplæringen omhandler tilnærminger for å få til gode samtaler med barn i barnevernfaglig arbeid. 

Det legges til grunn en dialogisk tilnærming og betydningen av å legge til rette for strukturelle premisser og fysiske rammebetingelser for etablering av gode samtalearenaer understrekes. Betydningen av å høre barnets stemme og hva den innebærer for barnevernets arbeid er et gjennomgående perspektiv.

Forelesere


Anne-Lill Nilsen
Anne-Lill NilsenSpesialrådgiver, RVTS Sør

Ingrid Sæbø Møllen
Ingrid Sæbø MøllenSpesialrådgiver, RVTS Sør


Program

Datoene for samlingene høsten 2024 er:

  • 1. samling: 4. september
  • 2. samling: 8. oktober
  • 3. samling: 20. november
  • 4. samling: 12. desember

Påmelding

Det er i alt 35 plasser. RVTS Sør forbeholder seg å kunne prioritere hvilke kommuner som får plass. Vi ønsker flere deltakere fra samme tjeneste. Deltakere som får plass får beskjed pr. mail innen 1. juli.

Vennligst oppgi navnet på din tjeneste i kommentarfeltet.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar