Hopp til hovedinnhold

Grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg

Quality Hotel River Station, Drammen

Sted:
Quality Hotel River Station, Drammen

Dato:
30. oktober - 31. oktober 2024

Deltakerpris:
1450,-. Reise og opphold dekkes av den enkelte deltager

Påmeldingsfrist:
15. oktober 2024

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg. I kurset legger vi stor vekt på forståelse av utviklingstraumer, og hvordan vi kan bidra til heling. Kurset er for alle som jobber med barn, unge og voksne med traumeerfaringer.

Vi har vært så heldige å få med oss Kingsford Siayor som skal gi oss ett utdrag av forestillingen SuperKid. Denne forestillingen er hans personlige historie om en oppvekstskildring med to perspektiver som er et spark til et system som ikke fungerer, men også en hyllest til dem som stiller opp når alle andre ser en annen vei. Etter forestillingen blir det en samtale mellom Kingsford og hans gode hjelper i barnevernet Tove Andersson.

Hovedmålgruppe:
Ansatte i barnevern, kommunale helsetjenester, barnehager, skoler, PPT, flyktningetjenester, herunder asylmottak og boliger for enslige mindreårige asylsøkere, samt ansatte i DPS og spesialisthelsetjeneste.

I desember 2024 arrangerer vi et videregåendekurs i traumeforståelse (med meg som metode) sammen med Susan Hart. Mer informasjon kommer på nettsiden vår snart.

Det søkes om godkjenning på:
• Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.
• Norsk Sykepleierforbund NSF som meritterende med totalt 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Ved spørsmål, kontakt:

Overnatting

Overnatting bookes individuelt av hver enkelt deltaker.

Forelesere


Anette Andersen
Anette AndersenBarnepsykolog, RVTS Sør

Pål Solhaug
Pål SolhaugSeniorrådgiver, RVTS Sør

Kingsford Siayor
Kingsford Siayor

Tove Anderson
Tove Anderson


Program

Forbehold om endringer.

Onsdag 30. oktober

09:00
Vi formes av våre erfaringer
Grunnleggende traumeforståelse.
Anette Andersen og Pål Solhaug

12:00
Lunsj

13:00
SuperKid – To perspektiver
Kingsford Siayor og Tove Anderson

15:00
Slutt

Torsdag 31. oktober

09:00
Traumebevisst omsorg
Trygghet - Relasjoner - Mestring
Anette Andersen og Pål Solhaug

12:00
Lunsj

13:00
Integrasjon
Fra oppsplitting og frakobling til helhet og mening
Anette Andersen og Pål Solhaug

15:00
Vel hjem

Påmelding


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar