Hopp til hovedinnhold

I tjeneste for Norge

Scandic Park, Sandefjord

Sted:
Scandic Park, Sandefjord

Dato:
9. mars 2024

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
28. februar 2024

I tjeneste for Norge - ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste

RVTS Sør og RVTS Øst inviterer i samarbeid med SIOPS og NVIO til fagdag for veteraner med partner/ektefelle.

Vi legger opp til en dag der hovedfokus på ny kunnskap om hvordan familiearbeid kan styrkes. Hvordan ulike belastninger knyttet til tjeneste kan forstås og arbeides med. Vi vil legge særlig vekt på kameratstøttearbeid som en ressurs i dette arbeidet.

Program for dagen:
10:00: Åpning
10:15: VEFAM – fremlegging av resultater og konsekvenser, ved Belinda Ekornås, RVTS og Anette Brunovskis, NKVTS.
11:00: Hvordan påvirket dette familie og hva ble lærdommen som familie, ved Morten Angvik-Kristiansen, NVIO
12:00: Lunsj
13:00: Moral skade (Moral Injuiry) og belastninger ved tjenesten ved Hans Jacob Bøe, Forsvarets sanitet og Universitetet i Oslo
14:30: Refleksjoner i grupper rundt dagens tema, ledet av mentorer fra NVIO/SIOPS
15:30: Pause
15:45: «Kameratstøtte» og «point of contact» som døråpner, hva gjør vi forhold til familier, ved NVIO og SIOPS
16:30: Oppsummering av dagen
17:00: Avslutning

Forelesere


Anette Brunovskis
Anette BrunovskisDoktorgrad i sosiolog. Forsker på Fafo

Belinda Ekornås
Belinda EkornåsPsykologspesialist, RVTS

Hans Jacob Bøe
Hans Jacob BøeForsvarets sanitet og UiO

Morten Angvik-Kristiansen
Morten Angvik-KristiansenNVIO

Påmelding


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar