Hopp til hovedinnhold

Fagdag om æresrelatert vold og negativ sosial kontroll

Maritim Fjordhotel, Flekkefjord

Sted:
Maritim Fjordhotel, Flekkefjord

Dato:
4. desember 2023

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
23. november 2023

Vi kan alle gjennom vårt arbeid komme i kontakt med barn og voksne som er utsatt for eller står i fare for å bli utsatt for vold i nære relasjoner. For noen vil volden være æresrelatert og innebære negativ sosial kontroll. Hva er bakgrunnen for æresrelatert vold og kontroll? Hvordan kan vi se de som utsettes og hjelpe?

IMDis fagteam, Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og RVTS Sør inviterer til en fagdag om æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Fagdagen er gratis.

Formålet med fagdagen er å øke kunnskapen om fenomenene, hvordan du kan avdekke, kartlegge og hjelpe de som er utsatte.

Fagdagens primære målgruppe er de som jobber med barn og voksne med bakgrunn som flyktninger og innvandrere i Norge som ansatte ved flyktningetjenesten, introduksjonsprogram, skoler, voksenopplæring, barnevernstjenesten, helsestasjon og skolehelsetjeneste, BUP, DPS, utekontakten, frivillige organisasjoner med flere. 

Forelesere

Sapna Sharma
RVTS Sør

Janne Waagbø
Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Omar Drammeh
IMDis fagteam

Joseph Mardelli
Skeiv Verden


Program

Vi kan alle gjennom vårt arbeid komme i kontakt med barn og voksne som er utsatt for eller står i fare for å bli utsatt for vold i nære relasjoner. For noen vil volden være æresrelatert og innebære negativ sosial kontroll. Hva er bakgrunnen for æresrelatert vold og kontroll? Hvordan kan vi se de som utsettes og hjelpe?

IMDis fagteam, Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og RVTS Sør inviterer til en fagdag om æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Mandag 04. desember

09:00
Velkommen
Kort om IMDis fagteam, Kompetanseteamet og RVTS sin rolle på fagfeltet

09:15
“Når ære fører til kontroll og vold” - fenomenforståelse

10:15
Pause

10:30
“Psykisk helse og kultur-nysgjerrighet"

11:30
Lunsj

12:00
“Sunne mannlige identiteter i forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert: positive rollemodeller”

12:45
Pause

13:00
“LHBTI+ personer og negativ sosial kontroll”

13:50
Pause

14:00
Gruppearbeid

14:45
Evaluering

15:00
Avslutning

Påmelding

Fagdagen er gratis.

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar