Hopp til hovedinnhold

Utnyttelse av sårbare personer. Kan det være menneskehandel?

Jegersbergveien 12, Kristiansand

Sted:
Jegersbergveien 12, Kristiansand

Dato:
27. september 2023

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
25. september 2023

Fokus for dagen: 
Kunnskap og handling i møte med sårbare personer som blir utnyttet. Undervisningen vil gi kunnskap om utnyttelse og menneskehandel, hvem de utsatte er, hvordan vi gjenkjenner tegn på utnyttelse og hva vi skal, bør og kan gjøre for å hjelpe. Dagen vil bestå av undervisning/presentasjoner, interaktive oppgaver og diskusjon og refleksjon rundt filmer basert på virkelige hendelser.

Målgruppe:
Fagpersoner som er i kontakt med sårbare mennesker. 

Arrangør:
RVTS Sør og RVTS Øst

Deltakere vi få kursbevis. Kurset er gratis. 

Forelesere

Onsdag 27. september

09:00
Velkommen, introduksjon til tema
Grunnleggende fenomenforståelse: Om utnyttelse og menneskehandel (juridisk og i praksis)

09:45
Pause

10:00
Grunnleggende fenomenforståelse
Om ulike utnyttelsesformer, sårbarhet, rekruttering og maktmidler

10:45
Pause

11:00
Sammenhenger mellom utnyttelse, menneskehandel og annen problematikk
(Som vold i nære relasjoner, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, rus, kriminalitet og radikalisering)
Hvordan avdekke utnyttelse? Om tegn/indikatorer og fremgangsmåte

12:00
Lunsj

13:00
Film, gruppeoppgave og diskusjon

13:45
Pause

14:00
Lokale erfaringer

14:45
Pause

15:00
Hva kan, bør og må man gjøre dersom man avdekker at noen er utnyttet?
Oppsummering av dagen

15:30
Slutt

Påmelding


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar