Hopp til hovedinnhold

Digital lansering av TBO-S – Traumebevisst omsorg for skole

Zoom

Sted:
Zoom

Dato:
29. september 2023

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
27. september 2023

Hva er TBO-S?
TBO-S er et undervisnings- og veiledningsverktøy som barnevernstjenester og PPT kan bruke i undervisning, i samarbeid og i veiledning av skoleansatte. TBO-S består av 3 samlinger a 2 timer. Barneverntjenester som arrangerer TBO-F for sine fosterforeldre, vil kjenne seg godt igjen i TBO-S.

Hvorfor TBO-S?
På alle skoler finner vi barn eller ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser, vedvarende stress og/eller har levd under vanskelige omsorgsforhold. Livserfaringene deres vil kunne påvirke samspillet med oss voksne og andre elever på skolen. Det kan være utfordrende. Vår måte å være voksne i skolen på, som kanskje har fungert veldig godt i møte med andre elever, vil kanskje ikke fungere like godt i møte med disse barna eller ungdommene. Om vi får innsikt i hvordan stress og traumer kan påvirke barn vil vi lettere kunne forstå både deres følelser, holdninger og atferd.

Zoom-lenke til sendes ut dagen før til de påmeldte.

Forelesere


Torstein  Garcia de Presno
Torstein Garcia de PresnoSpesialrådgiver, RVTS Sør

Miriam Ekra
Miriam EkraSpesialrådgiver, RVTS Sør

Fredag 29. september

09:00
Start

10:00
Slutt

Påmelding


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar