Hopp til hovedinnhold

Digital lansering av TBO-S – Traumebevisst omsorg for skole

Zoom

Sted:
Zoom

Dato:
29. september 2023

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
27. september 2023

Hva er TBO-S?
TBO-S er et undervisnings- og veiledningsverktøy som barnevernstjenester og PPT kan bruke i undervisning, i samarbeid og i veiledning av skoleansatte. TBO-S består av 3 samlinger a 2 timer. Barneverntjenester som arrangerer TBO-F for sine fosterforeldre, vil kjenne seg godt igjen i TBO-S.

Hvorfor TBO-S?
På alle skoler finner vi barn eller ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser, vedvarende stress og/eller har levd under vanskelige omsorgsforhold. Livserfaringene deres vil kunne påvirke samspillet med oss voksne og andre elever på skolen. Det kan være utfordrende. Vår måte å være voksne i skolen på, som kanskje har fungert veldig godt i møte med andre elever, vil kanskje ikke fungere like godt i møte med disse barna eller ungdommene. Om vi får innsikt i hvordan stress og traumer kan påvirke barn vil vi lettere kunne forstå både deres følelser, holdninger og atferd.

Zoom-lenke til sendes ut dagen før til de påmeldte.

Forelesere


Torstein  Garcia de Presno
Torstein Garcia de PresnoSpesialrådgiver, RVTS Sør

Miriam Ekra
Miriam EkraSpesialrådgiver, RVTS Sør

PåmeldingVi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar