Hopp til hovedinnhold

Førstehjelp ved selvmordsfare

Universitetsveien 19, Kristiansand

Sted:
Universitetsveien 19, Kristiansand

Dato:
22. november - 23. november 2023

Deltakerpris:
Gratis. (Ved manglende oppmøte etterfaktureres 500 kr.)

Påmeldingsfrist:
15. november 2023

2 dagers kurs, åpent for alle

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for alle hjelpere med ulik faglig bakgrunn som kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere.

På kurset lærer du:
  • å fange opp mennesker som har det vanskelig og som kan være i selvmordsfare
  • å stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • å hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
  • å lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
  • å bruke lokale ressurser i krisehjelp

Se en liten film om kurset her: https://vivatselvmordsforebygging.net/film/

Kurset går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i små grupper.
Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset for å få godkjent kurs.
Undervisningsprogrammet VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. VIVAT er et av Helsedirektoratets tiltak for forebygging av selvmord.

Kurset er godkjent av følgende fagorganisasjoner:
Norsk sykepleieforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 14 timer
Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs med 16 timer
Norsk ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs for godkjenning til ergoterapispesialist i psykisk helse med 12 timer
Den norske legeforening i Allmennmedisin, emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning med 16 poeng, Samfunnsmedisin, valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning med 14 timer
Fagforbundet tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeider med 14 timer

Kurset er gratis. (Manglende oppmøte etterfaktureres 500 kr)
Mer info om kurset og Vivat finnes på www.vivatselvmordsforebygging.net

Forelesere


Inger Grete Lia Stålesen
Inger Grete Lia Stålesen

Gunnar Eidet
Gunnar EidetSpesialrådgiver, RVTS Sør

Onsdag 22. november

08.30
Velkommen
Registrering og introduksjon av kurset.

12.30
Lunsj

16.00
Slutt på dag 1

Torsdag 23. november

08.30
Velkommen til dag 2

12.30
Lunsj

16.00
Avsluttes

Påmelding

Påmelding til kurset er bindene etter påmeldingsfristen.
Dersom du ikke møter opp etterfaktureres du 500 kr til dekking av arrangementkostnader.

Ved spørsmål, kontakt Øyvind Dåsvatn på e-post: oyvind.dasvatn@rvtssor.noVi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar