Hopp til hovedinnhold

Regional TryggEst konferanse Sør

Clarion Hotell Tyholmen, Arendal

Sted:
Clarion Hotell Tyholmen, Arendal

Dato:
16. oktober - 17. oktober 2023

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
10. oktober 2023

Det er en stor glede for at RVTS-sør i samarbeid med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) å invitere til regional TryggEst konferanse.

Tittel på årets konferanse er:
Også sårbare voksne utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Hvordan kan din kommune ivareta denne lovpålagte oppgaven.

Vi inviterer både gamle og nye kommuner til to dager med spennende og variert faglig innhold. Konferansen starter med lunsj kl. 11.30, 16.september, og slutter med lunsj kl. 13.00 dagen etter. For de som trenger overnatting på hotell, anbefaler vi å bestille rom på Clarion Hotel Tyholmen, Arendal. Bufdir dekker overnatting for inntil 50 deltakere etter faktura fra kommunen.

Konferansen, overnatting og middag er gratis.
 
For kommuner som ikke har TryggEst:
Konferansen vil være en god anledning til å få kunnskap om temaet og TryggEst. Kunnskap som vil være viktig i kommunens vurdering av eventuell oppstart av TryggEst. 

For kommuner som har TryggEst:
Konferansen vil være viktig for kompetanseheving og nettverksbygging med andre TryggEst kommuner.

Spørsmål kan rettes til:
Sapna Sharma
Tlf: 48120462
E-post: sapna.sharma@rvtssor.no

ForelesereProgram

Konferansier: Mette Gundersen
Mette Gundersen er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Hun har nå forlatt regjeringsapparatet for å bli distriktssekretær for LO i Agder.

Dag 1: 16 oktober
11.30-12.30: Lunsj  
12.30-12.45: Åpning av konferansen ved Fylkesordfører Arne Thomassen
12.45-13.45: TryggEst på nasjonalt nivå og betydningen av kompetanse for å lykkes v/ John-Ingvar Kristiansen, BUFDIR
13.45-14.00: Pause 
14.00-14.45: Hvordan snakke med risikoutsatte voksne v/ Heine Steinkopf, fagrådgiver RVTS sør.
14.45-15.00: Pause 
15.00-15.45: Hva med utsattes barrierer for å ikke bli trodd? v/ Sapna Sharma, spesialrådgiver RVTS Sør

Konferansemiddag kl. 19.00.
Middagen åpnes av Martin Mølsæter, senterleder RVTS Sør.
Musikalsk innslag av Mannskoret Gaasehud.

Dag 2: 17. oktober
09.00-09.20: Status nasjonalt / regionalt . John Ingvard Kristiansen, BUFDIR
09.20-10.20: Deling fra TryggEst kommuner: Arendal, Horten og Færder kommune.
10.20-10.35: Pause 
10.35-11.15: Juridiske utfordringer. Handlingsrom innenfor ulike plikter v/ Leif Strøm, juridisk rådgiver RVTS Midt
11.15-11.30: Pause 
11.30-12.40 Juridiske utfordringer fortsetter, eventuelt grupper 
12.40-13.00: Avslutning 
13.00-14.00: Lunsj

Påmelding

Viktig:
• Fravær uten gyldig avbestilling vil bli etterfakturert den faktiske deltakerkostnaden som vi har ved arrangementet.
• Du må selv booke eventuell overnatting på Clarion Hotel Tyholmen, Arendal. Informer de om at du skal delta på "TryggEst konferansen".
• Eventuelle reiseutgifter dekkes av kommunen.Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar