Hopp til hovedinnhold

Introduksjonskurs til læringsressursen jegvet.no

Digitalt

Sted:
Digitalt

Dato:
25. august 2023

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
24. august 2023

Bli kjent med læringsressursen JegVet.no!
- Hva tilbyr ressursen, hvordan bruke den og hvordan ta den i bruk?

JegVet.no (https://www.jegvet.no) skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring - og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig tilbud. Bli kjent med JegVet.no og lær mer om hvordan du kan bruke læringsressursen i barnehage og skole.

Barnehager og skoler har et ansvar for å forebygge og forhindre at barn utsettes for fysisk, psykisk, seksuell og digital vold, og skal gjøre barn kjent med sine rettigheter etter barnekonvensjonen.

Å hjelpe barn å få denne kunnskapen vil være livsmestringsfremmende for barn og unge, og det kan være et viktig bidrag inn i å forebygge at de blir utsatt og/eller utsetter andre for vold, overgrep og mobbing senere. Å investere i barndom kan gi barna et bedre utgangspunkt for å trives og mestre livet for resten av livet.

Kurset er gratis, men krever påmelding!

Lenke til webinaret sendes ut til påmeldte kl 9 den 25. august.

Forelesere


Anne-Lill Nilsen
Anne-Lill NilsenSpesialrådgiver, RVTS Sør

Ingrid Sæbø Møllen
Ingrid Sæbø MøllenSpesialrådgiver, RVTS Sør

Fredag 25. august

10:00
Start

12:00
Slutt

Påmelding


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar