Hopp til hovedinnhold

Grunnkurs i traumeforståelse

Hotel Norge, Kristiansand

Sted:
Hotel Norge, Kristiansand

Dato:
26. september - 27. september 2023

Deltakerpris:
1450,-. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager.

Påmeldingsfrist:
10. september 2023

2 dagers kurs

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse den 26-27. september 2023 på Thon Hotel Norge i Kristiansand. I kurset legger vi stor vekt på forståelse av utviklingstraumer, og hvordan vi kan bidra til heling. Kurset passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med traumeerfaringer, og spesielt tilpasset dere som arbeider med flyktninger og asylsøkere.

Hovedmålgruppe:
Ansatte som jobber på; asylmottak for enslige mindreårige og voksne, boliger for enslige mindreårige flyktninger, flyktningetjenester, fosterforeldre, adoptivforeldre, barnehage, skole, PPT, samt ansatte ved DPS og i spesialisthelsetjenester.

Kurset kan ses i sammenheng med Videregående kurs i Menneskemøtekompetanse som blir holdt på Hotel Caledonien i Kristiansand 21. og 22 november 2023.

Pris: Kr. 1 450,-

Ved spørsmål om kurset, kontakt Pål Solhaug.

Det søkes om godkjenning på: 
• Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.
• Norsk Sykepleierforbund NSF som meritterende med totalt 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Overnatting

Overnatting bookes individuelt av hver enkelt deltaker. 

Hotel Norge har reservert et visst antall rom som kan bookes av deltakere til avtalepris 1495,- (ordinært 1695,-). 
Oppgi BLOCK ID: 30132284 ved bestilling. Er er det "førstemann prinsippet" som gjelder. 


Forelesere


Anette Andersen
Anette AndersenBarnepsykolog, RVTS Sør

Pål Solhaug
Pål SolhaugSeniorrådgiver, RVTS Sør

Aina  Basilier Våge
Aina Basilier VågeOverlege PhD

Hanne  Visdal-Johnsen
Hanne Visdal-JohnsenSpesialrådgiver

Erik Solaas Gundersen
Erik Solaas GundersenSpesialrådgiver

Tirsdag 26. september

09:00
Vi formes av våre erfaringer
Grunnleggende traumeforståelse
Anette Andersen og Pål Solhaug

12:00
Lunsj

13:00
En psykiaters stemme og erfaringer fra praksisfeltet
Aina Basilier Våge

15:00
Vel hjem

Onsdag 27. september

09:00
Traumebevisst praksis – Trygghet – Relasjoner – Mestring
Tilstedeværelse og lekenhet i arbeid med traumatiserte
Anette Andersen og Pål Solhaug

12:00
Lunsj

13:00
Mening og sammenheng - de traumebevisste pillarene i praksis
Hanne Visdal-Johnsen og Erik Solaas Gundersen

15:00
Vel hjem

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen 10.09.2023
Husk at du selv må booke og betale for overnatting!Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar