Hopp til hovedinnhold

Ingen å miste

Hotel Norge, Kristiansand

Sted:
Hotel Norge, Kristiansand

Dato:
15. juni 2023

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
1. juni 2023

En kampanje fra RVTS Sør og Helsedirektoratet

Invitasjon til samling for kommuner i Agder

Den 15.oktober 2023 igangsettes Folkeopplysningskampanjen om forebygging av selvmord i vår region, som omfatter Agder, Vestfold og Telemark og Buskerudregionen. RVTS Sør koordinerer kampanjen regionalt. Helsedirektoratet er prosjekteier og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, NSSF, koordinerer utrullingen nasjonalt.

Denne dagen inviterer vil til samarbeid med både helse- og nøkkelpersonell i kommunene, alle viktige for å oppnå målsetningen om at flere søker hjelp og flere tør å spørre om selvmordstanker når de er bekymret. Planen er at dere bidrar til en flernivåintervensjon, hvor flere tiltak på samme tid gir best effekt. Behov for opplæringstiltak i tjenestene, synliggjøring av tjenester og folkehelsetiltak og deling av opplysningsmateriell er aktuelt.

Målgrupper
Kommuneleger
Psykisk helse og Folkehelsekoordinatorer
Frivillighetskoordinatorer
Ansvarlige for kommunens nettside og kommunikasjon til befolkningen

Arrangører 
RVTS Sør og Agder Fylkeskommune

Forelesere


Vegard  Nilsen
Vegard Nilsen Folkehelsedirektør Agder fylkeskommune

Karen  Ringereide
Karen RingereideSpesialrådgiver RVTS Sør

Ingrid  Sæbø Møllen
Ingrid Sæbø MøllenSpesialrådgiver RVTS Sør

Torsdag 15. juni

08:45
Kaffe og småprat

09:00
Velkommen v/ Prosjektleder fra RVTS Sør, Ingrid Sæbø Møllen

09:15
OHOI-prinsippet v/ Folkehelsedirektør Vegard Nilsen

10:15
Pause

10:30
Informasjon om Folkehelsekampanjen Ingen å miste v/ RVTS Sør
• Kampanje fra Helsedirektoratet
• Opplæringstilbud
• Pilotprosjekt for arbeidslivet

11:30
Lunsj

12:30
Muligheter og behov

13:10
Pause

13:20
Hvordan kan vi samarbeide om denne viktige kampanjen?

14:00
Spør om selvmordstanker – det kan redde liv!

15:00
Vel hjem!

Påmelding

Påmeldingen er gratis og lunsj er inkludert. 

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar