Hopp til hovedinnhold

Kurs i menneskemøtekompetanse med Susan Hart

Caledonien, Kristiansand

Sted:
Caledonien, Kristiansand

Dato:
21. november - 22. november 2023

Deltakerpris:
1900,-

Påmeldingsfrist:
1. november 2023

Menneskemøtekompetanse- fra teori til praksis

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers kurs i menneskemøtekompetanse, i samarbeid med Susan Hart.
Kurset holdes på Raddison Blu Caledonien hotel i Kristiansand den 21. og 22. november 2023.

Hovedmålgruppe:
Ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, spesialisthelsetjeneste og adoptiv- og fosterforeldre.
Vi har et ekstra fokus på dere som jobber med barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Uansett hvilken metode eller teori vi bruker, vil det ikke skje noen endring dersom vi ikke er i stand til å få den andre til å føle seg trygg og skape å skape en følelse av samhørighet. På dette kurset vil vi derfor arbeide med hvordan jeg som person kan støtte andre menneskers utviklingsprosess. Vi vil veksle mellom formidling, øvelser i små grupper og erfaringsutveksling.

For å ha godt utbytte av dette kurset anbefaler vi at deltakerne har grunnleggende traumeforståelse og har deltatt på våre grunnkurs, kompetanseutviklingsprogrammer eller tilsvarende.
Neste Grunnkurs i traumeforståelse, RVTS Sør arrangeres 26-27. september 2023.

Kurset blir holdt av Susan Hart med bidrag og ledelse av Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør.

Kurset baserer seg på nevroaffektiv utviklingspsykologi og de nevroaffektive kompassene. Anbefalt litteratur som forberedelse til kurset:

De fem kvalitetene i selvagens
God emosjonell utvikling skaper robuste barn
Betydningen av samspill, sett i et neuroaffektivt perspektiv
Relasjon - et verktøy for få¸lelsesmessing utvikling
Vi lærer så lenge vi leker

Kurset er godkjent av:
• Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.
• Norsk Sykepleierforbund NSF som meritterende med totalt 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Overnatting

Overnatting bookes individuelt og direkte til hotellet av hver enkelt deltaker. Et visst antall rom er holdt av frem til tre måneder før kurs og disse slippes da for ordinært salg. Rommene som er holdt av gjelder natten 21-22 november. Gi beskjed ved bestilling hvis du ønsker flere netter. Enkeltrom kr 1595,- pr natt og er inkludert frokost.

Ta kontakt med kundesenteret på tlf 38 11 21 00 eller mailadresse guest.kristiansand@radissonblu.com.
- Referanse ved bestilling: "RVTS Sør"
- Deltakerne betaler direkte til hotellet og hotellet kan dessverre ikke sende faktura.

Forelesere


Susan  Hart
Susan HartCand.Psych. PhD.

Anette  Andersen
Anette AndersenPsykologspesialist

Pål  Solhaug
Pål SolhaugSpesialrådgiver

Tirsdag 21. november

08:30
Registering

09:00
Introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi, makro- mikroregulering og menneskemøte

10:15
Pause

10:35
Den treenige hjernen og introduksjon til de nevroaffektive kompassene og det autonome kompass

11:45
Lunsj

12:45
Gruppearbeid om det autonome kompasset

14:00
Pause

14:15
Oppsummering av det autonome kompass

15:00
Avslutning

Onsdag 22. november

09:00
Spørsmål og oppsummering fra i går og det limbiske kompasset

10:15
Pause

10:35
Gruppearbeid om det limbiske kompasset

11:45
Lunsj

12:45
Spørsmål og oppsummering om det limbiske kompasset. Det prefrontale kompasset

13:30
Pause

13:45
Gruppearbeid om det prefrontale kompasset. Spørsmål og oppsummering om det prefrontale kompasset

15:00
Avslutning

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen, 1. november 2023.

Deltakeravgiften inkluderer lunsj.
For spørsmål, ta kontakt med: kurs@rvtssor.no

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar