Hopp til hovedinnhold

Snakkemedbarn.no - Del 1

Zoom

Sted:
Zoom

Dato:
16. desember 2022

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
15. desember 2022

Introduksjonskurs i bruken av opplæringsplattformen

Bli kjent med snakkemedbarn.no - og lær mer om hvordan du kan bruke opplæringsplattformen i undervisning og som ledd kompetanseheving på egen arbeidsplass.

De fleste som jobber med barn og unge trenger å øve seg for å snakke med barn som de bekymrer seg for. Snakkemedbarn.no er en digital opplæringsplattform som kan gjøre deg tryggere i slike samtaler, ved blant annet å gi muligheten til konkret øving gjennom simulerte samtaler med barn.

Målsetting:
  • Å bli en tryggere voksen i samtaler med barn og unge du bekymrer deg for.
  • Å bli tryggere på bruk av læringsplattformen i opplæringssammenheng og som ledd i kompetanseheving på egen arbeidsplass.
Målgruppe:
Ansatte i alle tjenester som jobber med barn og unge, for eksempel barnehage, skole og SFO, kommunehelsetjenesten, barnevern og spesialisthelsetjenesten.

Som kursleder vil du kunne holde opplæring på din arbeidsplass. 

Kurset er i to deler:

DEL 1 (dette kurset) vil være en introduksjon og utprøving av opplæringsplattformen snakkemedbarn.no.

DEL 2 (gå til påmelding) vil ha fokus på hvordan bruke opplæringsplattformen i undervisning og som ledd i kompetanseheving på egen arbeidsplass. 

Det er også ønskelig om deltakerne får til øving mellom de to samlingene - både for egen del og på arbeidsplassen.

DU FÅR:
  • Grunnleggende innføring i alle delene av snakkemedbarn.no.
  • God kjennskap til simuleringsverktøyet.
  • Et pedagogisk opplegg for å holde kurs og opplæring på din arbeidsplass.
  • Tilgang til alt kursmateriell til fri bruk på egen arbeidsplass.
  • Deling av erfaringer knyttet til undervisning med bruk av nettsiden - utveksle ideer til implementering og kompetanseheving på egen arbeidsplass
OBS: Vi anbefaler å være minimum to fra hvert arbeidssted slik at dere kan samarbeide om gjennomføring. Det er en fordel at deltakelse er avklart med leder, og at det er mulighet for å bli med på begge kursdagene, samt øving på arbeidsstedet i perioden mellom kursdagene. Vis lederen din denne invitasjonen så hen er informert om hva som anbefales.

For best utbytte av kurset bør du ha logget den inn på snakkemedbarn.no og gjort deg litt kjent med nettsiden, samt registrert deg på simuleringen; Hvem vil du snakke med i forkant.

Lenke til Zoom blir sendt ut på mail kl 08:00 samme dag.

Forelesere


Anne-Lill Nilsen
Anne-Lill NilsenSpesialrådgiver

Ingrid  Sæbø Møllen
Ingrid Sæbø MøllenSpesialrådgiver

Fredag 16. desember

09:00
Start

12:00
Slutt

Påmelding


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar