Livets Tre

Hotel Norge, Kristiansand

Sted:
Hotel Norge, Kristiansand

Dato:
24. mai 2022

Deltakerpris:
Gratis. Inkl kaffe/te og lunsj. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Påmeldingsfrist:
17. mai 2022

Opplæring som kursholder

Med bakgrunn i flere henvendelser om opplæring i Livets Tre, en metode som bl.a. kan brukes i forbindelse med flyktninger fra Ukraina, arrangerer vi en kursdag 24. mai kl 08.30 - 15.30 på Hotel Norge i Kristiansand. I tillegg til selve opplæringsdagen vil vi også tilby en veiledning digitalt. Selve opplæringen er lagt opp slik at den også kan tilpasses andre målgrupper enn ukrainske flyktninger.

Det metodiske arbeidet med Livets tre er del av en identitetsskapende prosess hvor treet er en metafor for selve livet. Røttene på treet handler om ens «røtter»: hvor en kommer fra, familien, gode minner fra barndommen, viktige verdier og opplevelser. Jorda representerer livet her og nå, om trivsel og glede i hverdagen. Stammen på treet er ens personlighet, både det man er god til; for eksempel å danse, synge, og det som mer er ens personlig trekk som for eksempel omsorgsfull, ansvarlig osv. Greinene representerer håp og ønsker for framtida. Bladene på treet handler om viktige personer i ens liv og fruktene kobles til for eksempel hva disse personene lærte deg eller hvilken betydning de har i livet ditt.

Prosessen med å tegne og skrive på treet er delt opp i to: Først konsentrerer en seg om alt det som er godt å huske, det som gjør en stolt og glad. Deltakerne presenterer trærne for hverandre og gir hverandre tilbakemeldinger på hvilken betydning den enkelte har for en og hvilke styrker en ser at personen har. Dernest arbeides det med Stormer i livet, dvs. de vanskeligheter deltakerne har møtt i livet. En går ikke inn på den enkeltes storm i detalj, men samtaler om hvordan ulike stormer påvirker følelser, tanke og handlinger. Hovedfokuset blir på hva en gjorde for å komme seg igjennom stormene og hva som er godt å kunne når en står i stormer i livet. Gruppen blir en refleksjonsarena om mestring og muligheter selv om en har vært utsatt for vonde livssituasjoner.

Livets Tre er hentet fra Narrativ praksis. Metoden ble utviklet i Sør- Afrika i arbeid med barn som hadde mistet foreldre i krig eller i Hiv/Aids. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet. Den dominerende vonde historien blokkerer ofte for å huske, være bevist på alt det gode og viktige som en kanskje også har opplevd i livet. Ved å ta utgangspunkt i det gode, den man vil være og de håp, drømmer og verdier en har for sitt liv så skapes også en trygg plattform for samtaler om det vanskelige og vonde som en har opplevd.
Livets tre kan anvendes både i grupper, med familier og med enkeltindivider.

Du finner en mer utførlig beskrivelse av metoden i dette Inspirasjonshefte:
• Livets Tre: Inspirasjonshefte
RVTS Sør.

• The tree of life: Inspirational booklet
RVTS Sør.

Her finner du også mer info om RVTS sør sitt arbeid inn mot flyktninger fra Ukraina. 

Overnatting

Eventuell reise og overnatting med deltakerne bestille og dekke selv. 

Forelesere


Gunnar  Eide
Gunnar EideSpesialrådgiver

Torunn Fladstad
Torunn FladstadSpesialrådgiver

Tirsdag 24. mai

08:30
Oppstart

15:30
Avslutning

Påmelding

Gratis. Inkl kaffe/te og lunsj. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter, derav krav om å fylle ut fakturadetaljer i påmeldingen.