Hopp til hovedinnhold

Førstehjelp ved selvmordsfare

Hotel Norge, Kristiansand

Sted:
Hotel Norge, Kristiansand

Dato:
13. september - 14. september 2022

Deltakerpris:
Kr. 1.000,-

Påmeldingsfrist:
4. september 2022

2 dagers kurs, åpent for alle

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for alle hjelpere med ulik faglig bakgrunn som kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere.

På kurset lærer du:
  • å fange opp mennesker som har det vanskelig og som kan være i selvmordsfare
  • å stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • å hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
  • å lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
  • å bruke lokale ressurser i krisehjelp

Se en liten film om kurset her: https://vivatselvmordsforebygging.net/film/

Kurset går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i små grupper.
Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset for å få godkjent kurs.
Undervisningsprogrammet VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. VIVAT er et av Helsedirektoratets tiltak for forebygging av selvmord.

Kurset er godkjent av følgende fagorganisasjoner:
Norsk sykepleieforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 14 timer
Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs med 16 timer
Norsk ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs for godkjenning til ergoterapispesialist i psykisk helse med 12 timer
Den norske legeforening i Allmennmedisin, emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning med 16 poeng, Samfunnsmedisin, valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning med 14 timer
Fagforbundet tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeider med 14 timer

Kurset koster 1.000,- (500,- for studenter)
Mer info om kurset og Vivat finnes på www.vivatselvmordsforebygging.net

Forelesere


Karen  Ringereide
Karen RingereideSpesialrådgiver

Ingrid  Sæbø Møllen
Ingrid Sæbø MøllenSpesialrådgiver

Tirsdag 13. september

08.30
Velkommen
Registrering og introduksjon av kurset.

12.15
Lunsj

13.00
Gjennomgang av kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare

16.00
Slutt på dag 1

Onsdag 14. september

08.30
Gjennomgang av modell for intervensjon ved selvmordsfare
(Fortsettelse fra dagen før.)

12.30
Lunsj

13.15
Praktisk trening

15.15
Å arbeide sammen

16.00
Avsluttes

Påmelding

Påmelding til kurset er bindene etter påmeldingsfristen, 1. september 2022.

Ved spørsmål, kontakt Øyvind Dåsvatn på e-post: oyvind.dasvatn@rvtssor.no

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar