Grunnkurs i traumeforståelse

Farris bad, Larvik

Sted:
Farris bad, Larvik

Dato:
20. oktober - 21. oktober 2022

Deltakerpris:
1600,-. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager.

Påmeldingsfrist:
29. september 2022

2 dagers kurs

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse på Farris bad i Larvik. I kurset legger vi stor vekt på forståelse av Utviklingstraumer, og hvordan vi kan bidra til heling. Kurset passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer.

Hovedmålgruppe:
Barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, fosterforeldre, samt ansatte i DPS og spesialisthelsetjeneste.
Vi har altså et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Kurset kan ses i sammenheng med videregående kurs i samme tematikk som blir holdt på Farris bad i september 2022. 

Pris: Kr. 1.600,-

Ved spørsmål om kurset, kontakt:

Overnatting

Overnatting bookes individuelt og direkte til hotellet av hver enkelt deltaker.

Et visst antall rom er holdt av frem til 20. september, disse slippes da for ordinært salg.

Rommene som er holdt av gjelder natten 20-21 oktober. Gi beskjed ved bestilling hvis du ønsker flere netter.
Enkeltrom kr 1650,-. Dobbeltrom kr 2150,-. Pr. døgn og inkludert frokost og inngang Spa-og treningsfasiliteter.

Ta kontakt med kundesenteret på tlf 33 19 60 00 eller mailadresse booking@farrisbad.no
- Referanse ved bestilling: "RVTS - grunnkurs traumeforståelse"
- Deltakerne betaler direkte til hotellet og hotellet kan dessverre ikke sende faktura.
- Mobilnummer må oppgis ved bestilling.

Forelesere


Anette Andersen
Anette AndersenBarnepsykolog, RVTS Sør

Pål Solhaug
Pål SolhaugSeniorrådgiver, RVTS Sør

Torsdag 20. oktober

09:00
Hjernen er bruksavhengig
Grunnleggende traumeforståelse

12:00
Lunsj

13:00
"Motstand = Styrke" med Adil Khan
Foredraget “Motstand = Styrke” har blitt omtalt som oppvekkende, usminket, brutalt, samfunnskritisk og ærlig. Adil snakker om hvordan hver enkelt av oss kan få kontakt med vårt sinn og den indre dialogen, som ofte kan jobbe imot oss. Dagens samfunn består av en sterk forventnings- og prestasjonskultur der det hele tiden er et stort jag etter suksess og bekreftelse. Adils imponerende CV har gitt store inntrykk av denne suksessen, men den indre tomheten Adil kjente hele livet er det han setter ord på i dag.

Det er et foredrag som skildrer en oppvekst med mobbing, rasisme, utenforskap, trusler, vold, sosial angst og ekstreme forventninger fra både foreldre, skole og miljø.

For mer info om Adil Khan og foredraget: https://www.awesome-foredrag.no/adil

15:00
Vel hjem

Fredag 21. oktober

09:00
Traumebevisst praksis - Regulere, relatere og reflektere
Tilstedeværelse og lekenhet i arbeid med traumatiserte.

12:00
Lunsj

13:00
Fra fragmenter til helhet og mening

15:00
Vel hjem

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen 29.09.2022.
Husk at du selv må booke og betale for overnatting!