Videregående kurs i traumeforståelse

Farris bad, Larvik

Sted:
Farris bad, Larvik

Dato:
26. september - 27. september 2022

Deltakerpris:
1.900,- inkl. lunsj begge dager

Påmeldingsfrist:
12. september 2022

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers videregående kurs i traumeforståelse, i samarbeid med Susan Hart.

Kurset holde på Farris bad i Larvik den 26. og 27. september 2022.

Hovedmålgruppe:
Ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, DPS, spesialisthelsetjeneste og fosterforeldre.
Vi har et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Kurset vil utdype forståelsen av den tredelte/treenige hjernen som grunnmodell for å støtte traumatiserte barn og unges emosjonelle utvikling. Det blir særlig fokus på utvikling av grunnleggende samspillsevner og selvregulering.

For å ha god utbytte av dette kurset anbefaler vi at deltakerne har grunnleggende traumeforståelse og har deltatt på våre grunnkurs, kompetanseutviklingsprogrammer eller tilsvarende. 
Vi har blant annet grunnkurs i traumeforståelse i mars 2022. Mer informasjon om kurset kan du finne HER

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er også godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet fra Norsk psykologforening.

Kurset blir undervist av Susan Hart med bidrag og ledelse av Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør.

Anbefalt litteratur som forberedelse til kurset:
God emosjonell utvikling skaper robuste barn
Betydningen av samspill, sett i et neuroaffektivt perspektiv
Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling
Vi lærer så lenge vi leker

Overnatting

Overnatting bookes individuelt og direkte til hotellet av hver enkelt deltaker.

Et visst antall rom er holdt av frem til 26. august, disse slippes da for ordinært salg.

Rommene som er holdt av gjelder natten 26-27 september. Gi beskjed ved bestilling hvis du ønsker flere netter.
Enkeltrom kr 1690,-. Dobbeltrom kr 2190,-. Pr. døgn og inkludert frokost og inngang Spa-og treningsfasiliteter.

Ta kontakt med kundesenteret på tlf 33 19 60 00 eller mailadresse booking@farrisbad.no
- Referanse ved bestilling: "RVTS - videregående kurs traumeforståelse"
- Deltakerne betaler direkte til hotellet og hotellet kan dessverre ikke sende faktura.
- Mobilnummer må oppgis ved bestilling.

Forelesere


Susan Hart
Susan HartCand.Psych. PhD.

Anette Andersen
Anette AndersenPsykologspesialist ved RVTS Sør

Pål  Solhaug
Pål SolhaugSpesialrådgiver

Mandag 26. september

08.30
Registrering

09.00
Introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi

10.15
Pause

10.35
Introduksjon til de nevroaffektive kompassene, traumereaksjoner som selvbeskyttelsesresponser og det autonome kompasset

11.45
Lunsj

12.45
De nevroaffektive kompassene og det limbiske kompasset

13.45
Pause

14.05
De nevroaffektive kompassene og det prefrontale kompasset

15.00
Avslutning

Tirsdag 27. september

09:00
Hva gjør vi? Makro- og mikroregulering

10.15
Pause

10.35
Hva gjør vi med tanke på nærmeste emosjonelle utviklingssone

11.45
Lunsj

12.45
Intervensjoner på det autonome- og limbiske nivået

13.45
Pause

14.05
Intervensjoner på det prefrontale nivået

15.00
Avslutning

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen, 12. september 2022. 

Deltakeravgiften inkluderer lunsj. 
For spørsmål, ta kontakt med: kirsti.gilje@rvtssor.no