Digital samling for psykososiale kriseteam Region Sør

Digital samling, Zoom

Sted:
Digital samling, Zoom

Dato:
9. februar 2022

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
7. februar 2022

Å øve på krisehåndtering

RVTS Sør inviterer til digital samling for psykososiale kriseteam Region Sør kl. 09.00-11.30. Temaet for samlingen er: Å øve på krisehåndtering. 

Vi forsøker oss denne gangen på en liten table-top øvelse der deltakerne er tilfeldig sammensatt på tvers av kommuner. Vi ønsker derfor at dere delta på hver deres PC for å få best mulig utbytte av øvelsen.

Forelesere


Jon Kvitne
Jon KvitneRådgiver Beredskapsavdelingen, Statsforvalteren i Agder

Torstein  Garcia de Presno
Torstein Garcia de PresnoSpesialrådgiver fra RVTS Sør

Øyvind Dåsvatn
Øyvind DåsvatnSpesialrådgiver fra RVTS Sør

Onsdag 09. februar

08:45
Pålogging

09:00
Velkommen ved RVTS Sør
Digital hilserunde.

09:05
Om å øve på krisehåndtering
Statsforvalterens rolle for å ivareta god kriseberedskap:
- Hvordan bruke øvelser for å sikre god krisehåndtering?
- Erfaringer med deltakelse fra psykososiale kriseteam i øvelser.

Ved Jon Kvitne, Beredskapsavdelingen, Statsforvalteren i Agder


09:30
Refleksjon i grupper – hvilke erfaringer har vi med table-top og andre øvelser

09:45
Pause

10:00
Table-top øvelse i grupper på tvers av kommunene

11:00
Pause

11:15
Deling i plenum

11.30
Avslutning, evaluering og innspill til tema til neste gang

Påmelding

Vi forsøker oss denne gangen på en liten table-top øvelse der deltakerne er tilfeldig sammensatt på tvers av kommuner. Vi ønsker derfor at dere delta på hver deres PC for å få best mulig utbytte av øvelsen.