Nasjonale Nettverks - veiledningssamtaler

Farris Bad, Larvik

Sted:
Farris Bad, Larvik

Dato:
14. september - 15. september 2022

Deltakerpris:
1000,-

Påmeldingsfrist:
1. september 2022

Brøset Sinnemestring og RVTS

1. Dag:
Sikkerhetsarbeid og relevant forskning. (Merete Berg Nesset)

2. Dag
Veiledning ved Brøset. (Anne og Stig)

For spørsmål, kontakt: Sapna Sharma
Tlf: 48120462
Epost: sapna.sharma@rvtssor.no

Prisen inkluderer kurs, lunsj, middag og overnatting.

Onsdag 14. september

10:00
Start
- Sikkerhetsarbeid ut ifra klientene vi møter på sinnemestringen.
- Er det forskjell på høyrisikopasienter og de som ikke er dømt til behandling.
- Oppsummering av effektstudie og studie på psykiske symptomer hos våre klienter.
- Studie på vold under covid.
- Erfaring fra digital sinnemestring.
- Revidert arbeidsbok

15:30
Slutt

Torsdag 15. september

09:00
Start
- Ta med problemstillinger til veiledning, 5 -kolonne, video, case
- Nettverks samarbeide
- Veiledning v/Brøset

15:30
Slutt

Påmelding

NB! Ved manglende oppmøte, eller avmelding etter påmeldingsfristen, vil det bli etterfakturert et gebyr på 2.000 kr.