Videregående kurs i traumeforståelse

Drammen, Hotel Scandic Ambassadeur

Sted:
Drammen, Hotel Scandic Ambassadeur

Dato:
28. oktober - 29. oktober 2021

Deltakerpris:
1.900,- inkl. lunsj begge dager

Påmeldingsfrist:
11. oktober 2021

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers videregående kurs i traumeforståelse, i samarbeid med Susan Hart.

Kurset har vært utsatt flere ganger, men nå håper vi og tror vi kan gjennomføre kurs på Scandic Ambassadeur i Drammen den 28. og 29. oktober. 

Hovedmålgruppe:
Ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, DPS, spesialisthelsetjeneste og fosterforeldre.
Vi har et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Kurset vil utdype forståelsen av den tredelte/treenige hjernen som grunnmodell for å støtte traumatiserte barn og unges emosjonelle utvikling. Det blir særlig fokus på utvikling av grunnleggende samspillsevner og selvregulering.

For å ha god utbytte av dette kurset anbefaler vi at deltakerne har grunnleggende traumeforståelse og har deltatt på våre grunnkurs, kompetanseutviklingsprogrammer eller tilsvarende. 

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er også godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet fra Norsk psykologforening.

Kurset blir undervist av Susan Hart med bidrag og ledelse av Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør.

Anbefalt litteratur som forberedelse til kurset:
God emosjonell utvikling skaper robuste barn
Betydningen av samspill, sett i et neuroaffektivt perspektiv
Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling

Overnatting

Overnatting bookes individuelt og direkte til hotellet av hver enkelt deltaker. 

Et visst antall rom er holdt av frem til 4. oktober, disse slippes da for ordinært salg. 
Rommene som er holdt av gjelder natten 28-29 oktober. Gi beskjed ved bestilling hvis du ønsker flere netter. 
Enkeltrom kr 1090,-. Dobbeltrom kr 1290,-. Pr. døgn og inkludert frokost. 

Ta kontakt med resepsjonen 31 01 21 01 eller mailadresse RutEmilieHuseby.Grue@scandichotels.com (på dagtid). 
- Referansenummer ved bestilling 47 74 71 57.
- Deltakerne betaler direkte til hotellet og hotellet kan dessverre ikke sende faktura. 
- Mobilnummer må oppgis ved bestilling.

Forelesere


Anette Andersen
Anette AndersenPsykologspesialist ved RVTS Sør

Pål Solhaug
Pål SolhaugSpesialrådgiver ved RVTS Sør

Susan Hart
Susan HartCand.Psych. PhD.

Torsdag 28. oktober

08.30
Registrering

09.00
Introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi

10.15
Pause

10.35
Introduksjon til de nevroaffektive kompassene

11.45
Lunsj

12.45
De nevroaffektive kompassene: Traumereaksjoner som selvbeskyttelsesresponser

13.45
Pause

14.05
De nevroaffektive kompassene: Fra selvbeskyttelsesrespons til selvregulering

15.00
Avslutning

Fredag 29. oktober

09:00
Hva gjør vi? Makro- og mikroregulering

10.15
Pause

10.35
Fra vurdering til intervensjon på det autonome nivået

11.45
Lunsj

12.45
Fra vurdering til intervensjon på det limbiske nivået

13.45
Pause

14.05
Fra vurdering til intervensjon på det prefrontale nivå

15.00
Avslutning

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen,  11.10.2021.

Deltakeravgiften inkluderer lunsj. 
For spørsmål, ta kontakt med: kirsti.gilje@rvtssor.no