Kurs i AIM behandling (2ND ED.)

Hotell Norge, Kristiansand

Sted:
Hotell Norge, Kristiansand

Dato:
16. november - 17. november 2021

Deltakerpris:
Gratis. Inkl kaffe/te og lunsj. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Påmeldingsfrist:
1. november 2021

Velkommen til todagerskurs "AIM behandling (2nd ed.)" 16. og 17.november på Hotel Norge i Kristiansand. 

Formål med kurset
Gi fagpersoner som jobber direkte klinisk og behandlingsrettet med barn og unge og deres familier opplæring i AIM/G-Maps behandlingsmanual for ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA).

Deltakere forhåndskrav
Må ha deltatt på AIM3 utredning.
Ellers må disse være ansatt i regionale kliniske SSA -ressursenheter, lokale BUPer, kommunale psykologer, BUFetat-ansatte (familievern, institusjon), Statens barnehus, Konfliktrådet o.l.

Omfang
2 dager (10 undervisningstimer). Kurset er godkjent av NPF som 10t vedlikeholdsaktivitet.

Arrangører
RVTS Sør i samarbeid med V27 Betanien Bup.

Ved spørsmål om kursets innhold, kontakt Espen Odden ved RVTS Sør.
Mailadresse: espen.odden@rvtssor.no

Ved praktiske spørsmål knyttet til kursets gjennomføring, kontakt Kirsti Gilje ved RVTS Sør.
Mailadresse: kirsti.gilje@rvtssor.no

Overnatting

Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. 

Forelesere


Eva  Mørch
Eva Mørch Psykologspesialist ved Betanien Bup V27

Tirsdag 16. november

10:00
Velkommen!

11:30
Lunsj

16:00
Vi avslutter første dag

Onsdag 17. november

09:00
Oppstart andre dag

11:30
Lunsj

15:00
Vi avslutter andre dag

Påmelding