Utredning av problematisk og skadelig seksuell atferd - AIM3

Kristiansand, Hotell Norge

Sted:
Kristiansand, Hotell Norge

Dato:
7. september - 8. september 2021

Deltakerpris:
Gratis. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Påmeldingsfrist:
23. august 2021

Velkommen til todagerskurs «AIM3 Utredning» 7. og 8. september kl 8.30-15.00 på Hotel Norge i Kristiansand. 

AIM3 Utredning er et verktøy til å bruke på ungdom i alderen 12-18 år som har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør ungdommens styrker i tillegg til bekymringer rundt ungdommens fungering på ulike livsområder.

AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia, og står for Assessment, Intervention & Moving on. AIM3 ble oversatt til norsk i 2020 og skiller seg fra tidligere AIM2 Utredning blant annet ved å være enklere å administrere, samt inkludere flere sentrale domener i ungdommens liv.

Målgruppen for AIM3 Utredningskurs kan være spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, Konfliktråd, Friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Kontakt kursarrangør om du er i tvil om du kan delta.

Todagerskurs i AIM3 Utredning inneholder:
  • Historikk og hva er nytt med AIM3-verktøyet
  • Definisjonskontinuum (bekymringsfull - problematisk - skadelig seksuell atferd)
  • Introduksjon til Trafikklys- og PROFESOR-verktøyene
  • Målgruppe for utredning med AIM3
  • Oppdatert kunnskap om sårbarhetsfaktorer
  • Innføring i AIM3 sine hovedområder og faktorer
  • Hvordan skåre og anbefale videre tiltak (arbeid med kasus)
  • Trygghetsplaner
  • AIM3-utredning for jenter, psykisk utviklingshemmede og ungdom med flerkulturell bakgrunn.

For å få mest mulig ut av kurset, bør du ha grunnkunnskap om bekymringsfull, problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge, f.eks ha deltatt på et basiskurs om dette temaet. Ta kontakt dersom du lurer på om du er klar for delta på dette kurset.

Kostnad: Kurset er gratis, og inkluderer tilsendt manual og lunsj på kursdagen. Ved manglende oppmøte vil du bli fakturert med kr 1000,- som dekker direkte arrangørens utgifter pr deltaker.

Fysisk oppmøte eller digital deltakelse:
Vi ønsker først og fremst at deltakerne er fysisk tilstede på kurset, men det vil åpnes opp for digital deltakelse dersom deltakere er forhindret fra å delta. Gyldig grunn til å delta digitalt er for eks Korona smitte eller at man må i karantene eller lignende. For de som er forhindret fra fysisk deltagelse og derfor må delta digitalt er det et krav om å ha på kamera og være tilgjengelig for aktiv deltakelse, ettersom dette er et kurs som innebærer sertifisering.

AIM3 Utredningsmanual vil bli sendt hjem til deltakerne i forkant av kurset.
Postadresse må derfor oppgis i kommentarfeltet ved påmelding.


Ved spørsmål om kursets innhold, kontakt Espen Odden ved RVTS Sør.
Mailadresse: espen.odden@rvtssor.no

Ved praktiske spørsmål knyttet til kursets gjennomføring, kontakt Kirsti Gilje ved RVTS Sør.
Mailadresse: kirsti.gilje@rvtssor.no


Forelesere


Eva Marina  Mørch
Eva Marina MørchPsykologspesialist V27, BUP Betanien Bergen

Tirsdag 07. september

08:30
Oppstart dag 1

15:00
Avslutning dag 1

Onsdag 08. september

08:30
Oppstart dag 2

15:00
Avslutning dag 2

Påmelding