«De er alle våre barn»

Kristiansand, Hotel Norge

Sted:
Kristiansand, Hotel Norge

Dato:
19. oktober - 21. oktober 2021

Deltakerpris:
Hovedkonferanse kr 1200,- (prekonferanse kr 500,- og konferansemiddag kr 300,-)

Påmeldingsfrist:
1. oktober 2021

Nasjonal konferanse om problematisk og skadelig seksuell atferd

Velkommen
RVTS Sør har gleden av å invitere til den fjerde nasjonale konferansen om problematisk og skadelig seksuell atferd.

På hovedkonferansens første dag (20.okt) vil det overordnede tema være forebygging og avdekking av problematisk og skadelig seksuell atferd. På dag to (21. okt) setter vi fokus på gjenopprettende arbeid som kan redusere skadeomfanget og være til hjelp for barn og unge, deres familier og øvrig nettverk, samt tjenester og institusjoner, når slik atferd, eller bekymring for slik atferd, er avdekket.

I tilknytning til hovedkonferansen arrangerer vi prekonferanse 19. oktober, der vi setter fokus på de yngste barna, samt barn og unge med særskilte utfordringer, f.eks nedsatt kognitive evner og andre nevropsykiatriske sårbarheter som gjør dem ekstra risikoutsatt.

Vi inviterer også til konferansemiddag i hyggelige og rustikke lokaler på Torvet Bistro den 20.10 kl 19. Vi ser frem til gode samtaler, kunnskapsutveksling og nye bekjentskaper.

Bakgrunn for tema
Bekymring for barn og unge starter gjerne i barnas eksisterende arenaer. Dette kan være i barnehagen eller på skolen, på fritiden sammen med venner eller andre fritidsaktiviteter, eller i møte med ulike hjelpende instanser. Selv om barn og unge også kan meddele og videreformidle bekymring for seg selv eller andre, er voksenrollen det mest sentrale perspektivet med tanke på hvor ansvar skal legges. Vi må ha gode strukturer på tvers av instanser og tiltak, og dette forutsetter både kunnskap, samarbeid og trygghet, samt oversikt over egen rolle og eget handlingsrom.

I et forebyggingsperspektiv (både primær- og sekundærforebygging) er det sentralt å ta som utgangspunkt at de etablerte arenaene hvor barn og unge ferdes primært har andre hovedoppgaver enn å avdekke eller avhjelpe ulike bekymringer for barn, unge og familier. Dette kan sees på som en styrke, siden vi vet at trygge og forutsigbare settinger øker sannsynligheten for åpenhet om egen situasjon. Samtidig stiller det krav til hjelperen som befinner seg på disse arenaene, både til å fange opp, ivareta og ta videre det barnet forteller. Vi ønsker derfor fokus på fenomen- og rolleforståelse, og spesielt viktigheten av å være «en signifikant annen» for barn og unge.

Vårt ønske
Hovedmålsettingen for konferansen er å heve kompetansen om forebygging og avdekking av problematisk og skadelig seksuell atferd, samt sette fokus på tiltak som kan redusere skadevirkningene etter at slik atferd, eller bekymring for slik atferd, er avdekket. Et viktig formål med konferansen er også at deltakerne blir kjent og deler erfaringer med hverandre.
Vi ønsker at årets konferanse skal bidra med viktige innspill til en nasjonal satsning mot problematisk og skadelig og seksuell atferd.

Målgruppe
Konferansen er relevant for alle som jobber med barn, unge og voksne, om du jobber i det offentlige tjenesteapparatet eller er tilknyttet frivillig sektor. Prekonferansen er spesielt relevant for deg som jobber med barn og ungdom.

Foredragsholdere
Program er under utarbeidelse og vil legges ut på denne kurssiden så fort det er klart. Foredragsholdere som er bekreftet kan du se lenger nede på siden. 

Spørsmål om konferansen kan rettes til RVTS Sør
Praktiske spørsmål vedr påmelding og annet:
Kirsti Gilje, tlf 905 67143 eller mail: kirsti.gilje@rvtssor.no

Spørsmål vedr innhold på konferansen og annet:
Pernille Lavoll Baade, tlf 95947197 eller pernille.lavoll.baade@rvtssor.no
Espen Odden, tlf 97166564 eller espen.odden@rvtssor.no
Odd Kenneth Hillesund, tlf 99585342 eller odd.kenneth.hillesund@rvtssor.no

Overnatting

Vi kan tilby overnatting på Hotel Norge til kr 1195,- (evt. 1395,- for to i et rom). Overnatting bookes direkte hos hotellet med referanse «RVTS 201021» på epost: hotelnorge@olavthon.no

Forelesere


Simon  Hackett
Simon HackettProfessor of Child Abuse and Neglect ved Durham University i England

Mimi  Strange
Mimi StrangeDirektør ved Januscentret i Danmark

Annika  Wassberg
Annika WassbergDaglig leder ved BalansHVB i Sverige

Oddfrid Skorpe  Tennfjord
Oddfrid Skorpe TennfjordPhd og psykologspesialist ved RVTS Midt

Eva Marina  Mørch
Eva Marina MørchPsykologspesialist ved V27, Bup Betanien i Bergen

Anja Emilie  Kruse
Anja Emilie KrusePhd og kriminolog, forsker ved NKVTS

Birgit Fidje
Birgit FidjeKlinisk sosionom og familieterapeut i ABUP og Tvers

Hege  Svegård
Hege Svegård Psykologspesialist ved ABUP Arendal og TVERS

Kjersti  Draugedalen
Kjersti DraugedalenPhd-stipendiat og lærer i Tønsberg kommune

Christian Lunde-Hanssen
Christian Lunde-HanssenPsykologspesialist ved RVTS Øst/ Bufetat

Steinar  Hvål
Steinar HvålPsykologspesialist ved RVTS Vest

Cathrine  Eide
Cathrine EidePsykologspesialist ved RVTS Vest

Påmelding

Hovedkonferansen 20.-21. oktober kr 1200,-. 
Prekonferansen 19. oktober kr 500,- (ikke mulig med kun deltakelse på prekonferansen). 
Konferansemiddag Torvet bistro 20. oktober kl 19, kr 300 (pris inkluderer mat, drikke betales av hver enkelt deltager).