Digital samling for kriseteam Region Sør

Digital samling, Zoom

Sted:
Digital samling, Zoom

Dato:
2. mars 2021

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
26. februar 2021

Debriefing og kollegastøtte

RVTS Sør inviterer til digital samling for kriseteam Region Sør. Temaet for samlingen er debriefing og kollegastøtte. Vi får blant annet høre erfaringer om debriefing og kollegastøtte fra Rune Hofstad, politiet i Agder.

OBS: Påmelding nedenfor. Samlingen foregår på Zoom og lenke blir sendt ut til registrerte deltagere to dager før samling. 

Forelesere


Inge Bergdal
Inge BergdalSpesialrådgiver ved RVTS Sør

Rune Hofstad
Rune HofstadPolitiet i Agder

Torstein  Garcia de Presno
Torstein Garcia de PresnoSpesialrådgiver fra RVTS Sør

Øyvind Dåsvatn
Øyvind DåsvatnSpesialrådgiver fra RVTS Sør

Tirsdag 02. mars

08:30
Pålogging

09:00
Velkommen og digital håndhilsing (i Break-out room)

09:10
Samtale mellom Rune Hofstad og Torstein Garcia de Presno (Opptak)
Erfaringer om debriefing og kollegastøtte i Politiet

09:45
Pause

10:00
Forelesning v/Inge Bergdal
Debriefing og etterarbeid etter krevende hendelser

10:20
Grupperefleksjon
Erfaringer med debrifing – gode eksempler

10:45
Pause

11:00
Deling i plenum fra alle gruppene

11:15
Informasjon om portalen psykososialberedskap.no

11:30
Slutt

Påmelding