Hopp til hovedinnhold

Digital lansering av revidert TBO-F

Digital samling, Zoom

Sted:
Digital samling, Zoom

Dato:
15. januar 2021

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
13. januar 2021

Målgruppe for digital lansering:
Tjenester som jobber med opplæring og veiledning av fosterhjem

TBO-F, Traumebevisst omsorg for fosterforeldre, har gjennomgått en grundig revidering, og vi er glade for å invitere til digital lansering.

PS: Dette er kun en presentasjon av revidert TBO-F, ment for tjenester som skal ha opplæring og veiledning av fosterhjem, ikke en oppstart av kurs for fosterforeldre.

Om TBO-F
Mange barn som bor i fosterhjem, har opplevd stressende og traumatiske hendelser og levd under vanskelige omsorgsforhold. Traumebevisst omsorg for fosterforeldre - TBO-F, er et kurs med påfølgende veiledning der fosterforeldre kan få innsikt i hvordan traumer og stress kan påvirke barns følelser, holdninger og adferd. Gjennom kurset jobber deltagerne med traumeforståelse, kommunikasjon, samhandling med barnet, regulering av eget stress mm.

TBO-F er ment som et verktøy for tjenester som skal gi opplæring og veiledning til fosterforeldre. Mange barneverntjenester arrangerer kursene og veiledningen lokalt, alene eller i samarbeid med andre barnevernstjenester, med egne ansatte som kursholdere. RVTS Sør tilbyr kurslederopplæring i region Sør.

Forelesere


Tone Weire Jørgensen
Tone Weire JørgensenSpesialrådgiver

Torstein  Garcia de Presno
Torstein Garcia de PresnoSpesialrådgiver

Fredag 15. januar

10:00
Velkommen og digital håndhilsing i break-out rooms

10:15
Tilbakeblikk på TBO-F-historien og presentasjon av ny versjon

10:45
Pause

11:00
Presentasjon av ny versjon fortsetter

11:30
Takk for i dag!

Påmelding


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar