Mental health and radicalisation

Zoom

Sted:
Zoom

Dato:
28. oktober - 3. november 2020

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
3. november 2020

Mental health and radicalisation med Zainab Al-Attar

Kurset er gratis og vil foregå på den digitale møteplattformen Zoom. Det anbefales å følge alle tre sesjonene, men dette er valgfritt. 

Mentale helseutfordringer og radikalisering fremtrer ofte samtidig, og kan både virke overveldende og skremmende på hjelpeapparatet.

Zainab Al-Attar er en britisk professor i klinisk psykologi som arbeider forebyggende med radikaliserte i Storbritannia. Hun har skrevet en håndbok om mental helse og radikalisering for praktikere som benyttes av praktikere i store deler av Europa.

Målgruppen er primært praktikere innen psykisk helse (1. og 2. linjetjenesten). Dette kurset er tiltenkt de som har kurserfaring og arbeidserfaring med radikalisering og voldelig ekstremisme. Eksempelvis: helse- og sosial (psykisk helse (BUP, DPS), familievern, barnevern, flykningshelse, utekontakt, miljøterapeutiske mentorer), kriminalitetsomsorgen politi og sosialarbeidere. For å delta på kurset kreves det at deltager har et pågående ansettelsesforhold som er relevant for radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hovedtemaer vil være:
  • Identifisering av sårbarheter hos radikaliserte individer
  • Hvordan forebygge radikalisering blant personer med autismespekter forstyrrelser
  • Forebygging av radikalisering hos mennesker med personlighetsforstyrrelser.

Målet med webinaret er å øke bevisstheten om hvilke utfordringer som praktikere kan møte i forbindelse med et radikaliseringsløp og mental helse. Kurset består av tre forelesningsrekker og det vil være mulighet for å sende inn spørsmål.

Deltagerne kan delta aktivt underveis og det er avsatt tid til diskusjon og spørsmål.

Detaljert agenda vil bli sendt ut i forkant av webinaret. Lenke til webinaret på Zoom sendes til påmeldte e-postadresser 27.10.20.

Det vil bli satt av 100 plasser og påfølgende venteliste. Bruk e-post som benyttes i jobbsammenheng for å verifisere arbeidsforhold når du registrerer din påmelding. 

Forelesere


Zainab Al-Attar
Zainab Al-AttarBritisk professor i klinisk psykologi

Onsdag 28. oktober

13:00
Webinar
Formulering av en problemforståelse og identifisering av sårbarheter hos radikaliserte individer.

15:00
Slutt

Torsdag 29. oktober

13:00
Webinar
En kort introduksjon av forebyggende arbeid med høyt fungerende individer med autismespekter diagnoser.

15:00
Slutt

Tirsdag 03. november

13:00
Webinar
En kort introduksjon til personlighetsforstyrrelser og hvordan disse arter seg annerledes enn stemningslidelser i et radikaliseringsløp.

15:00
Slutt

Påmelding