Videregående kurs i traumeforståelse

Drammen, Hotel River Station

Sted:
Drammen, Hotel River Station

Dato:
21. oktober - 22. oktober 2020

Deltakerpris:
1.900,- inkl. lunsj begge dager

Påmeldingsfrist:
5. oktober 2020

NB!! Dette kurset er flyttet til 28.-29. april 2021. Ny påmelding vil bli tilgjengelig på rvtssor.no/kurs om kort tid.

- - -

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers videregående kurs i traumeforståelse, i samarbeid med Susan Hart.

Mange har lurt på om det blir et kurs til høsten, pga Covid19. Det blir det, og med tanke på dagens smittevernregler har vi satt et tak på 140 deltakere.

Hovedmålgruppe:
Ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, DPS, spesialisthelsetjeneste og fosterforeldre.
Vi har et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Kurset vil utdype forståelsen av den tredelte/treenige hjernen som grunnmodell for å støtte traumatiserte barn og unges emosjonelle utvikling. Det blir særlig fokus på utvikling av grunnleggende samspillsevner og selvregulering.

For å ha god utbytte av dette kurset anbefaler vi at deltakerne har grunnleggende traumeforståelse og har deltatt på våre grunnkurs, kompetanseutviklingsprogrammer eller tilsvarende.
Se HER for påmelding til vårt grunnkurs i traumeforståelse.

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er også godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet fra Norsk psykologforening.

Kurset blir undervist av Susan Hart med bidrag og ledelse av Anette Andersen, Tone Weire Jørgensen og Pål Solhaug fra RVTS Sør.

Anbefalt litteratur som forberedelse til kurset:
God emosjonell utvikling skaper robuste barn
Betydningen av samspill, sett i et neuroaffektivt perspektiv
Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling

Overnatting

Overnatting bookes individuelt og direkte til hotellet Quality Hotel River Station på mail q.riverstation@choice.no eller telefon 31 91 19 00. Ved å oppgi kode 0970 vil du få en rabbatert overnatting.

Forelesere


Anette Andersen
Anette AndersenPsykologspesialist ved RVTS Sør

Pål Solhaug
Pål SolhaugSpesialrådgiver ved RVTS Sør

Susan Hart
Susan HartCand.Psych. PhD.

Onsdag 21. oktober

08.30
Registrering

09.00
Introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi

10.15
Pause

10.35
Traumereaksjoner som selvbeskyttelsesresponser

11.45
Lunsj

12.45
Fra selvbeskyttelsesrespons til selvregulering

13.45
Pause

14.05
Makro- og mikroregulering

15.00
Avslutning

Torsdag 22. oktober

09:00
Hva gjør vi? Introduksjon til de nevroaffektive kompassene

10.15
Pause

10.35
Fra vurdering til intervensjon på det autonome nivået

11.45
Lunsj

12.45
Fra vurdering til intervensjon på det limbiske nivået

13.45
Pause

14.05
Fra vurdering til intervensjon på det prefrontale nivå

15.00
Avslutning

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen, 5. oktober 2020.

Deltakeravgiften inkluderer lunsj. Meld i fra i kommentarfeltet om du har allergier.
For spørsmål, ta kontakt med: kirsti.gilje@rvtssor.no