Førstehjelp ved selvmordsfare

Kristiansand, Sørlandets kunnskapspark

Sted:
Kristiansand, Sørlandets kunnskapspark

Dato:
15. september - 16. september 2020

Deltakerpris:
Kr. 1.000,-

Påmeldingsfrist:
7. september 2020

2 dagers kurs, åpent for alle

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for alle hjelpere med ulik faglig bakgrunn som kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere.

På kurset lærer du:
  • å fange opp mennesker som har det vanskelig og som kan være i selvmordsfare
  • å stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • å hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
  • å lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
  • å bruke lokale ressurser i krisehjelp

Se en liten film om kurset her: https://vivatselvmordsforebygging.net/film/

Kurset går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i små grupper.
Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset for å få godkjent kurs.
Undervisningsprogrammet VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. VIVAT er et av Helsedirektoratets tiltak for forebygging av selvmord.

Kurset er godkjent av følgende fagorganisasjoner:
Norsk sykepleieforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 14 timer
Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs med 16 timer
Norsk ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs for godkjenning til ergoterapispesialist i psykisk helse med 12 timer
Den norske legeforening i Allmennmedisin, emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning med 16 poeng, Samfunnsmedisin, valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning med 14 timer
Fagforbundet tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeider med 14 timer

Kurset koster 1.000,- (500,- for studenter)
Mer info om kurset og Vivat finnes på www.vivatselvmordsforebygging.net

Adresse:
RVTS Sør, Sørlandets kunnskapspark
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Forelesere


Torstein Garcia de Presno
Torstein Garcia de PresnoSpesialrådgiver fra RVTS Sør

Asle Bjorvatn
Asle BjorvatnDaglig leder Kirkens SOS, Agder

Tirsdag 15. september

08.30
Velkommen
Registrering og introduksjon av kurset.

12.15
Lunsj

13.00
Gjennomgang av kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare

16.00
Slutt på dag 1

Onsdag 16. september

08.30
Gjennomgang av modell for intervensjon ved selvmordsfare
(Fortsettelse fra dagen før.)

12.30
Lunsj

13.15
Praktisk trening

15.15
Å arbeide sammen

16.00
Avsluttes

Påmelding

Påmelding til kurset er bindene etter påmeldingsfristen, 2. april.

Ved spørsmål, kontakt Øyvind Dåsvatn på e-post: oyvind.dasvatn@rvtssor.no