Grunnkurs i traumeforståelse

Rosfjord Strandhotel, Lyngdal

Sted:
Rosfjord Strandhotel, Lyngdal

Dato:
16. september - 17. september 2020

Deltakerpris:
1600,-. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager.

Påmeldingsfrist:
7. september 2020

2 dagers kurs

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse, med stor vekt på utviklingstraumer og passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer.

Mange har lurt på om det blir et kurs til høsten, pga Covid19. Det blir det, og med tanke på smittevern har vi satt et tak på 100 deltakere.

Hovedmålgruppe:
Barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, fosterforeldre, samt ansatte i DPS og spesialisthelsetjeneste.
Vi har altså et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Kurset danner også grunnlag for videregående kurs i samme tematikk som kommer i oktober 2020.

Pris: Kr. 1.600,-

Ved spørsmål om kurset, kontakt: Kirsti Gilje for praktiske spørsmål eller for faglige spørsmål, kontakt med Pål Solhaug

Overnatting

Hotellrom er IKKE inkludert i prisen. Dette må du selv bestille.

Rombestilling skal gå direkte til hotellet på tlf. 38 34 01 00
Mail: post@rosfjord.no

Booking referanse: RVTS Kurs - Grunnkurs i traumeforståelse

Forelesere


Anette Andersen
Anette AndersenBarnepsykolog, RVTS Sør

Pål Solhaug
Pål SolhaugSeniorrådgiver, RVTS Sør

Teater Avvik Tobias og Lars Vik

Mari Kjølseth Bræin
Mari Kjølseth BræinSeniorrådgiver, RVTS Øst

Onsdag 16. september

09:00
Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse

12:00
Lunsj

13:00
Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse

13:45
«Meg og Mamma»

15:00
Vel hjem

Torsdag 17. september

09:00
Traumebevisst praksis- Regulere, relatere og reflektere. Tilstedeværelse og lekenhet i arbeid med traumatiserte.

12:00
Lunsj

13:00
Fra fragmenter til helhet og mening

15:00
Vel hjem

Påmelding