Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3)

Caledonien hotel, Kristiansand

Sted:
Caledonien hotel, Kristiansand

Dato:
19. november - 20. november 2019

Deltakerpris:
Gratis. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Påmeldingsfrist:
21. oktober 2019

Målgruppe:
De som jobber med utredning og behandling f.eks barnevern, barnehus, ungdomsoppfølging, kommunepsykologer og BUP.
NB! Det vil bli foretatt en screening/prioritering ifht. ansatte i offentlige tjenester som har vært med på de foregående kursene (AIM Basic og AIM Utredning) og som i sitt virke tilbyr utredning/behandling.

Innhold:
Spesifik behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd. AIM2-verktøyet - behandling av barn under 12 år og 12-18 år.

Kurset blir holdt av Ressursenheten V27, Bup Betaninen, Helse Vest, i samarbeid med RVTS Sør.
Ved spørsmål vedrørende kurset, kontakt Pernille Lavoll Baade: pernille.lavoll.baade@rvtssor.no - tlf. 95 94 71 97

Forelesere


Tirsdag 19. november

09.00
Velkommen & praktiske opplysninger
AIM 2 utredning  AIM behandling
Utdypende kartlegging etter AIM2
AIMs behandlingsveileder – struktur & oppbygning
Motivering foreldre/familie
En familie i «virkeligheten»

12.00
Lunsj

12.45
AIMs familiearbeid/behandling
Utdypende familiekartlegging
Behandlingsteam – familiekasus (inkl. pause)
Oppsummering fra behandlingsteam i plenum
Utdypende kartlegging ungdom
«Planet Porno»
Spørsmål? Avrunding

15.30
Avluttes

Onsdag 20. november

09.00
Motiveringsarbeid ungdom
Gjennomgang av utvalgte metoder/teknikker fra AIM behandlingsveileder kap.1-7 (11), supplert av nyere kunnskap fra klinikken.

12.00
Lunsj

12.45
Behandlingsteam oppgave – ungdomskasus – individuelle tiltak
Oppsummering fra behandlingsteam-arbeid
Oppsummering av AIM kursrekke – Basic, Utredning, Behandling
Evaluering/kursbevis

Påmelding

Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen, 21. oktober 2019.
Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.


Ved spørsmål ang. kurset, ta kontakt med Pernille Lavoll Baade.
E-post: Pernille Lavoll Baade - tlf. 959 47 197