Hvordan snakke med barna om koronaviruset?
Les mer

Pass på hva barnet får med seg

Sørg for å rydde unna de verste nyhetsoppslagene, og sjekk med barnet om det er redd for noe, hvis du tenker at hen kan ha blitt skremt.

Sveip for flere råd ↓

Du som voksen kan være «ryddehjelp»

Det kan hjelpe barnet med å sette ord på det som kan virke stort og skummelt, og forstå hva som skjer. Når du hjelper barnet å sortere kan også misforståelser ryddes bort, og frykten legges på et «trygt» sted.

Bruk enkle ord og begreper

Det gjør det lettere for barnet å forstå på sitt nivå. Å finne knagger å «henge» forklaringene på kan gjøre det lettere å både snakke om det – og henge det fra seg og tenke på andre ting.

Målet er alltid å trygge barnet

Selv om temaet kan være trist og vanskelig er målet at barnet kan forstå, og bli roet av det. Å være en varm og trygg voksen som beholder roen, vil hjelpe barnet med å gjøre det samme.

Svar ærlig på barnas spørsmål

Vær ærlig, også når du ikke vet svaret.

Vær konsekvent

Et barn må gjerne få forklart noe mange ganger for å forstå. Fortell gjerne på forskjellige måter, men vær konsekvent i hva du sier så det ikke kommer masse ny informasjon fra gang til gang.

Gi dem håp

Det er utrolig mange lyspunkter i denne situasjonen også. De fleste blir friske, og det er mye spennende og nytt som skjer nå som vi er hjemme fra barnehage og skole. Og mye å glede seg til når livet kommer tilbake til normalen.

Lær barn om kroppen

Den oppvoksende generasjon blir nok verdensmestere i å vaske hendene riktig og hoste og nyse i armkroken! Nå kan de lære hvor viktig god hygiene og smitteforebygging er, og hvordan kroppen fungerer og hva den trenger for å holde seg frisk.


Rådene er inspirert av Klinikk for krisepsykologi.
Bearbeidet av RVTS Sør.

Del på: Facebook  |  Twitter  |  E-post

Forsidebilde: Alexander Dummer (Unsplash).
Illustrasjoner: Katerina Limpitsouni & RVTS Sør.
RVTS Sør © 2020