RVTS Sør

Andres kurs og konferanser

Her finner du en oversikt over kurs og konferanser som vi ønsker å anbefale.

SINNEMESTRING BRØSETMODELLEN 20 ÅR 2018
Jubileumskonferanse: Erfaring med behandling av sinne og vold i nære relasjoner

Dato: onsdag 5. og torsdag 6. desember 2018

Sted: Scandic Hell Hotell, Værnes

Målgruppe: Miljøterapeuter i institusjoner, også institusjoner for enslige mindreårige

Pris: Kr 2.200 "Early Bird"-avgift.
Kr 2800 fra og med 1. september. 
Hotell for en natt fra kr 1169.
2 dagers konferanse med gratis festmiddag m.m. Arrangør: Brøset kompetansesenter
Program: Se fullt program her
Påmelding: Meld deg på her


Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest invitererer til nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dette er den syvende gangen konferansen blir arrangert.

På konferansen presenteres ulike modeller for, og erfaringer med samhandling rundt avdekking, sikring og oppfølging av mennesker
med voldserfaringer. I tillegg blir det utdeling av årets samarbeidsog samordningspris

Dato: 13. desember
Påmeldingsfrist: 1. desember eller når arrangementet er fullt

Målgruppe: Alle som har en jobb hvor de møter mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bergen

Pris: Gratis. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikke gir beskjed vil du bli belaset med et gebyr på 500

Påmelding: Meld deg på her


10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Dato: 1.-3. april 2019

Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) v/Universitetet i Oslo i samarbeid med Velg å leve v/Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Konferansen har som mål å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået om selvmordsproblematikk og selvskading i bred forstand. Benytt sjansen til å møte kolleger, bygge nettverk med nye miljøer, høre sentrale klinikere, forskere, brukere, etterlatte, frivillige og andre som er interessert i selvmordsforebygging.

Arrangementets Facebook-side


Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling, nivå 1

Utdanningen henvender seg først og fremst til behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste som har interesse for, og noe erfaring fra traumefeltet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Kurset er laget på oppdrag fra helsedirektoratet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs - Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Les mer her


Dette gjør vi

05.03.2019 Førstehjelp ved selvmordsfare Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


22.03.2019 Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom Caledonien hotel, Kristiansand


10.04.2019 Grunnkurs i traumeforståelse - FULLBOOKET! Farris Bad, Larvik


Vis alle kurs