RVTS Sør

Andres kurs og konferanser

Her finner du en oversikt over kurs og konferanser som vi ønsker å anbefale.

Verdensdagen for selvmordsforebygging

Tema: «Ungdom og mestring»
Dato: 10. september
Sted: Sigrid Undsets Hus, UiA

Professor Kari Dyregrov har forsket på etterlatte ved selvmord og har også ledet forskning etter Utøya. Hun vil forelese om mestring av vanskelige livshendelser og hva skolen kan gjøre for etterlatte ved selvmord.

Trondheim kommune vil fortelle hvordan de arbeidet i kommunen for å ivareta og forebygge selvmord, etter flere selvmord blant unge sist vår. Ordfører i Kristiansand vil også snakke om selvmordsforebygging i kommunen.

Fra Universitetet kommer tre forelesere fra sosiologi og sosialt arbeid, kunst og musikk for å belyse ulike mestringsstrategier. Og fra RVTS Sør blir det presentasjon av livsmestring i norske klasserom, LINK.

Påmelding: Klikk her for å melde deg på

Se fullt program her.


Gode dager sammen med andre som forstår
- For etterlatte ved selvmord


LEVE og Viken senter arrangerer familiesamling for etterlatte ved selvmord på Viken senter i Bardu kommune, Troms. 
Familier fra hele landet er velkommen til å delta.

Dato: 25.– 28. oktober
Sted: Viken senter i Bardu kommune, Troms.
Pris: 700 kr. per person. Gratis for barn under 12 år.
Påmeldingsfrist: 25. september 2018

Les mer og meld deg på her.


SINNEMESTRING BRØSETMODELLEN 20 ÅR 2018
Jubileumskonferanse: Erfaring med behandling av sinne og vold i nære relasjoner

Dato: onsdag 5. og torsdag 6. desember 2018

Sted: Scandic Hell Hotell, Værnes

Målgruppe: Miljøterapeuter i institusjoner, også institusjoner for enslige mindreårige

Pris: Kr 2.200 "Early Bird"-avgift.
Kr 2800 fra og med 1. september. 
Hotell for en natt fra kr 1169.
2 dagers konferanse med gratis festmiddag m.m. 

Arrangør: Brøset kompetansesenter
Program: Se fullt program her
Påmelding: Meld deg på her
 


Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest invitererer til nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dette er den syvende gangen konferansen blir arrangert.

På konferansen presenteres ulike modeller for, og erfaringer med samhandling rundt avdekking, sikring og oppfølging av mennesker
med voldserfaringer. I tillegg blir det utdeling av årets samarbeidsog samordningspris

Dato: 13. desember
Påmeldingsfrist: 1. desember eller når arrangementet er fullt

Målgruppe: Alle som har en jobb hvor de møter mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bergen

Pris: Gratis. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikke gir beskjed vil du bli belaset med et gebyr på 500

Påmelding: Meld deg på her


Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling, nivå 1

Utdanningen henvender seg først og fremst til behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste som har interesse for, og noe erfaring fra traumefeltet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Kurset er laget på oppdrag fra helsedirektoratet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs - Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Les mer her


Dette gjør vi

22.10.2018 Barnehøydekonferansen Oslo Plaza


30.10.2018 Førstehjelp ved selvmordsfare Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand


09.11.2018 Møter med fienden. Er de også våre barn? Arkivet, Vesterveien 4, Kristiansand


Vis alle kurs