RVTS Sør

Andres kurs og konferanser

Her finner du en oversikt over kurs og konferanser som vi ønsker å anbefale.

SINNEMESTRING BRØSETMODELLEN 20 ÅR 2018
Jubileumskonferanse: Erfaring med behandling av sinne og vold i nære relasjoner

Dato: onsdag 5. og torsdag 6. desember 2018

Sted: Scandic Hell Hotell, Værnes

Målgruppe: Miljøterapeuter i institusjoner, også institusjoner for enslige mindreårige

Pris: Kr 2.200 "Early Bird"-avgift.
Kr 2800 fra og med 1. september. 
Hotell for en natt fra kr 1169.
2 dagers konferanse med gratis festmiddag m.m. Arrangør: Brøset kompetansesenter
Program: Se fullt program her
Påmelding: Meld deg på her


Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest invitererer til nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dette er den syvende gangen konferansen blir arrangert.

På konferansen presenteres ulike modeller for, og erfaringer med samhandling rundt avdekking, sikring og oppfølging av mennesker
med voldserfaringer. I tillegg blir det utdeling av årets samarbeidsog samordningspris

Dato: 13. desember
Påmeldingsfrist: 1. desember eller når arrangementet er fullt

Målgruppe: Alle som har en jobb hvor de møter mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bergen

Pris: Gratis. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikke gir beskjed vil du bli belaset med et gebyr på 500

Påmelding: Meld deg på her


10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Dato: 1.-3. april 2019

Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) v/Universitetet i Oslo i samarbeid med Velg å leve v/Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Konferansen har som mål å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået om selvmordsproblematikk og selvskading i bred forstand. Benytt sjansen til å møte kolleger, bygge nettverk med nye miljøer, høre sentrale klinikere, forskere, brukere, etterlatte, frivillige og andre som er interessert i selvmordsforebygging.

Arrangementets Facebook-side


Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling, nivå 1

Utdanningen henvender seg først og fremst til behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste som har interesse for, og noe erfaring fra traumefeltet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Kurset er laget på oppdrag fra helsedirektoratet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs - Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Les mer her


Dette gjør vi

04.12.2018 Livsmestring i skolen Scandic Bystranda, Kristiansand


07.12.2018 Veterandag i tjeneste for Norge Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


05.03.2019 Førstehjelp ved selvmordsfare Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


Vis alle kurs