RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Andres kurs og konferanser

Her finner du en oversikt over kurs og konferanser som vi ønsker å anbefale.

Sensormotorisk psykoterapi - integrering av ferdigheter
2 dagers workshop

Hvor: Universitetssenteret, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
Når: 23.-24. september 2019

Last ned presentasjon (PDF)

Foreleser: Tony Buckley

Pris: Kr. 4.100,-
Bindende påmelding: pst@sshf.no (senest 30.06.2019)
Kontaktperson: heidi.ranvik.jensen@sshf.no

 


Ufrivillig barnløshet – og helsemessige perspektiver
Betydning for livskvalitet, helse og identitet

Målgruppe: Helsepersonell, fastleger, gynekologer, psykologer og psykoterapeuter.

Søkes godkj av Psykologforeningen, Dnlf (allmennmedisin, psykiatri, samfunnsmedisin og gynekologi) og NSF.
Seminaret er selvfølgelig også åpent for alle med interesse for tematikken.

Tid: 24.oktober 2019, kl 08.30 –15.00
Sted: Arkivet,Vesterveien 4, Kristiansand
Påmelding: Send mail til pst@sshf.no  merk med UBH og fakturaadresse. (Bindende påmelding innen medio oktober 2019)
Kursavgift: Kr 450,-


Veteraners psykiske helse: Fokus på traumebehandling og traumeforskning

MÅL: Økt kunnskap om veteraners psykiske helse og helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan militære veteraner og også annet inn- satspersonell i internasjonale operasjoner, slik som politi og humanitært personell, best kan ivaretas i helsevesenet. Kurset er lagt opp slik at deltakerne vil få en bred forståelse av psykotraumer, belast- ningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt. Fokuset vil være traumebehandling og traume- forskning.

TID: 21. – 22. november 2019
STED: Thon Hotel Opera, Oslo
PÅMELDINGSFRIST: 1. november 2019
KURSAVGIFT: 3.500kr

MÅLGRUPPE: Fastleger, andre leger, psykiatere, psykologer. Eventuelt interesserte sykepleiere og annet helsepersonell, ved ledig plass.

Mer informasjon og påmelding – www.siops.no/kurs eller gjennom Legeforeningens kurskatalog.


Utdanningsprogram for tjenestesteder som arbeider med voldsutøvere og vold i nære relasjoner

Oppstart: Februar 2020

Brøset og RVTS har etablert et undervisningsprogram for tjenestesteder som møter voldsutøvere innen; Psykisk helse og rus / barnevernet i kommunene, familievernkontor, DPS og spesialisthelsetjenesten. Det er en egen manual som er akkreditert for Kriminalomsorgen.

Undervisningen legges til regionale RVTS. SBM bygger på en kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. (se vedlagt informasjon)

Behandlingstilbudet må forankres i ledelsen, og inngå i langsiktige virksomhetsplaner. Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet og det er ingen kursavgift. Undervisningen vil i hovedsak legges til de regioner som deltar. Dette kan bety utgifter til reise og overnatting da kursene gjerne omfatter landsdeler.

Det bør delta 2 behandlere (helst kvinne/mann) fra hver enhet som skal drive gruppebehandling. Det er også utarbeidet manual for individual behandling. Ledelsen ved ditt arbeidssted må legge til rette for at det iverksettes en behandlingsgruppe ved ditt tjenesteapparat i utdanningsperioden.

Gå inn på nettsiden; www.sinnemestring.no for nærmere informasjon om opplæringsprogrammet.

PÅMELDING TIL: stig.jarwson@stolav.no telefon: 72 82 35 58 mobil: 916 57 590

Spørsmål om utdanningen skjer via din regionale RVTS:
Sør: Ragnhild Leite; ragnhild.leite@rvtssor.no
Vest: Geir Johnny Olsen; geir.johnny.olsen@helse-bergen.no
Midt: Grete Ystgård; Grete.Ystgard@stolav.no
Øst: Mary Vold; mary.vold@rvtsost.no
Nord: Jens Salamonsen; Jens.Salamonsen@unn.no


Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling, nivå 1

Utdanningen henvender seg først og fremst til behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste som har interesse for, og noe erfaring fra traumefeltet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Kurset er laget på oppdrag fra helsedirektoratet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs - Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Les mer her


Dette gjør vi

19.11.2019 Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3) Caledonien hotel, Kristiansand


24.11.2019 Omvisning i utstillingen "Kroppen som slagmark" Nobels Fredssenter, Rådhusplassen, Oslo


25.11.2019 Nasjonal fagkonferanse om seksuell vold Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen


Vis alle kurs