RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Andres kurs og konferanser

Her finner du en oversikt over kurs og konferanser som vi ønsker å anbefale.

Utdanningsprogram for tjenestesteder som arbeider med voldsutøvere og vold i nære relasjoner

Oppstart: Februar 2020

Brøset og RVTS har etablert et undervisningsprogram for tjenestesteder som møter voldsutøvere innen; Psykisk helse og rus / barnevernet i kommunene, familievernkontor, DPS og spesialisthelsetjenesten. Det er en egen manual som er akkreditert for Kriminalomsorgen.

Undervisningen legges til regionale RVTS. SBM bygger på en kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. (se vedlagt informasjon)

Behandlingstilbudet må forankres i ledelsen, og inngå i langsiktige virksomhetsplaner. Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet og det er ingen kursavgift. Undervisningen vil i hovedsak legges til de regioner som deltar. Dette kan bety utgifter til reise og overnatting da kursene gjerne omfatter landsdeler.

Det bør delta 2 behandlere (helst kvinne/mann) fra hver enhet som skal drive gruppebehandling. Det er også utarbeidet manual for individual behandling. Ledelsen ved ditt arbeidssted må legge til rette for at det iverksettes en behandlingsgruppe ved ditt tjenesteapparat i utdanningsperioden.

Gå inn på nettsiden; www.sinnemestring.no for nærmere informasjon om opplæringsprogrammet.

PÅMELDING TIL: stig.jarwson@stolav.no telefon: 72 82 35 58 mobil: 916 57 590

Spørsmål om utdanningen skjer via din regionale RVTS:
Sør: Ragnhild Leite; ragnhild.leite@rvtssor.no
Vest: Geir Johnny Olsen; geir.johnny.olsen@helse-bergen.no
Midt: Grete Ystgård; Grete.Ystgard@stolav.no
Øst: Mary Vold; mary.vold@rvtsost.no
Nord: Jens Salamonsen; Jens.Salamonsen@unn.no


Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling, nivå 1

Utdanningen henvender seg først og fremst til behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste som har interesse for, og noe erfaring fra traumefeltet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Kurset er laget på oppdrag fra helsedirektoratet

Link til kurset finner du her


E-læringskurs - Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Les mer her


Dette gjør vi

15.09.2020 Førstehjelp ved selvmordsfare Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


16.09.2020 Grunnkurs i traumeforståelse Rosfjord Strandhotel, Lyngdal


08.10.2020 Fra sunn til usunn seksualitet Farris Bad, Larvik


Vis alle kurs