RVTS Sør

Faggrunnlag

Her har vi samlet de viktigste artiklene og bøkene som RVTS Sør bruker i sitt kunnskapsgrunnlag.

Foto: Shutterstock

Egne artikler

Hjernen formes av bruken
Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer

The three pillars of traumawise care (Howard Bath)
Lek - veien til endring (Heine Steinkopf)
Traumebevisst omsorg, teori og praksis (T.W.Jørgensen og H. Steinkopf)


Annet

Braarud, H. & Nordanger, D. Ø. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side 530-536.
Les eller last ned her

Eide-Midtsand, N. (2010). Problematferd som uttrykk for feilinnstillinger i hjernens stressrespons-system. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, 1098-1102.
Les eller last ned her

Perry, B.D (2009) Examining child maltreatment through a neurodevelopmental lens: clinical applications of the Neurosequential Model of Therapeutics, Journal of Loss and Trauma, 14, 240 – 255.
Les eller last ned her

Nathanson, D. (2001). The Name of the Game is Shame
Les eller last ned her

Siegel, D. J. (2012). The developing Mind. Second Edition: How relationships and the brain interact to shape who we are.
Du finner boka her

Bath, Howard. (2017) The trouble with trauma. Scottish Journal of Residential Child Care (Vol.16, No.1)
Les eller last ned her


Dette er oss

22.03.2019 Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom Caledonien hotel, Kristiansand


27.03.2019 Polarisering og sinte unge menn Arkivet, Vesterveien 4, Kristiansand


10.04.2019 Grunnkurs i traumeforståelse - FULLBOOKET! Lang venteliste Farris Bad, Larvik


Vis alle kurs