Trine Stomnås

Trine Stomnås

Førstesekretær (Permisjon)

UTDANNELSE:
Sekretær. Hjelpepleier. Videreutdanning i personalutvikling og ledelse.

FAGOMRÅDE:
Kurs og konferanse, administrasjon, sentralbord og prosjektadministrasjon

Jeg liker jobben min fordi den er variert og interessant. Jeg får være med å legge til rette for ulike fagfolk med brennende engasjement. Det er motiverende å arbeide et sted hvor ansatte vil gjør en forskjell for barn og unge.