Torunn Fladstad

Torunn Fladstad

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Sosialantropolog. Lang erfaring som forsker innen flyktningefeltet.

FAGOMRÅDE:
Flyktningehelse og tvungen migrasjon.
Mye arbeid med asylmottak og bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Narrativ praksis og traumebevisst omsorg.
Radikalisering og voldelig ekstremisme.
Forebyggende arbeid mot utenforskap.

HOVEDOPPGAVE:
Flyktningehelse og tvungen migrasjon.