Torunn Fladstad

Torunn Fladstad

Spesialrådgiver

UTDANNING / ERFARING:
Utdannet sosialantropolog.
Har arbeidet med flyktninger, asylsøkere, minoriteter, integrering, kultursensitivitet og forskning.

FAGOMRÅDE:
Flyktningfeltet og antropologi.

HOVEDOPPGAVE:
Kompetansehevingsprosjekter, nettverk, veiledning, undervisning og forskning.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RTVS Sør har fokus på gode verdier og holdninger i møtet mellom mennesker.