Hopp til hovedinnhold
Torstein Garcia de Presno

Torstein Garcia de Presno

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet sosionom og har en master i diakoni. Har jobbet som miljøterapeut på akuttpsykiatrisk avdeling og som diakon i Den norske kirke.

FAGOMRÅDE:
Selvmordsforebygging, traumebevisst omsorg, Ungdata, psykososial beredskap, kriseteam, folkehelse.

HOVEDOPPGAVE:
Undervisning, veiledning, nettverksbygging, samarbeid med LEVE, landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Jeg er opptatt av å gi barn, ungdom og voksne kunnskap og ferdigheter til å håndtere sitt eget liv. Jeg ønsker også å jobbe for at selvmord og selvskading skal være tema vi snakker åpent om.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar