Tone Weire Jørgensen

Tone Weire Jørgensen

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet klinisk barnevernspedagog, Høgskolen i Oslo. Master i Barnevern fra Universitetet i Bergen. Grunnfag i Psykologi, Universitetet i Bergen. Mellomfag Psykologi fra Universitetet i Tromsø. Videreutdanning i Arbeid med barn fra rusfamilier, Universitetet i Agder. Sosialt arbeid fra Universitet i Oslo. Videreutdanning i flerkulturelt arbeid og forståelse, UiA. Videreutdanning i sensorisk motorisk psykoterapi, Pat Ogden- Sensoriemotor Psychotherapy Institute, USA.

Har arbeidet mange år i 1. linje barneverntjeneste. Og Bufetat med beredskapshjem og fosterhjemstjeneste. Har også jobbet 14 år på institusjon og medlever-turnus med ungdommer med krevende hjelpebehov. Har jobbet på spesialskole og internat for barn og ungdom. I tillegg har Tone hatt veiledning med fosterhjem/barneverntjenester/skole og andre hjelpesystem over en årrekke.

FAGOMRÅDE:
Traumebevisst Omsorg. Barnevern, asyl og flyktningesaker. Samarbeid barnevern/skole/nettverk - hvordan få til en best mulig oppvekstsituasjon for et barn som opplever traumer/har opplevd traumer og omsorgssvikt. Gi hjelp og støtte via kompetanseheving til foreldre, lærere, institusjonsansatte og øvrig hjelpeapparat slik at de kan møte barnet/ungdommen eller den voksne på best mulig måte- ut fra hva den har opplevd.

HOVEDOPPGAVE:
Veiledninger, konsultasjoner, nettverksbygging, kompetanseheving.

Den utsatte skal kunne merke at hjelpesystemet har fått hjelp – det er det viktigste målet!