Tone Weire Jørgensen

Tone Weire Jørgensen

Spesialrådgiver

UTDANNING / ERFARING:
Utdannet klinisk barnevernspedagog. Master i barnevern og videreutdanning i sensorisk motorisk psykoterapi.
 Har arbeidet med barneversaker, fosterhjemssaker, akuttplasseringer og flyktningarbeid.

FAGOMRÅDE:
Barnevern, asyl og flykningsaker, tilknytningsspørsmål og traumebevisst omsorg.

HOVEDOPPGAVE:
Veiledninger, konsultasjoner, kompetansehevingsprosjekter og nettverksbygging.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RVTS Sør har et klart barneperspektiv og ressurser til å gjøre en forskjell for traumatiserte barn.