Therese Skauge Klokset

Therese Skauge Klokset

Grafisk designer

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet grafisk designer og Mac-operatør med etterutdanning i produkt- og tjenesteutvikling (design thinking). Har jobbet med strategisk design i over 20 år og har også flere års erfaring fra fotobransjen.

FAGOMRÅDE:
Grafisk design, illustrasjon, foto, idéutvikling og konseptualisering.

HOVEDOPPGAVE:
Design og layout av senterets publikasjoner, undervisningsmateriell, prosjekthåndbøker, kampanjer og holdningsskapende innholdsprofilering for både trykk og sosiale medier. Bidrar også med faglig råd og veiledning i utvikling av prosjekter.

Jeg liker arbeidet mitt på RVTS Sør fordi det oppleves meningsfylt å jobbe tverrfaglig for å istandsette mennesker til å bli gode og traumebevisste menneskemøtere for barn og unge.