Sissel Sandve

Sissel Sandve

Kontorleder

UTDANNING / ERFARING:
Kontorfaglig utdannelse. Har arbeidet som rådgiver/saksbehandler hos Fylkesmannen i Vest-Agder

FAGOMRÅDE:
Administrativt ansvarlig

HOVEDOPPGAVE:
Administrasjon, økonomi, personaloppgaver, prosjekt og kurs/konferanser.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det er en spennende og travel arbeidsplass med dyktige fagfolk.