Sapna Sharma

Sapna Sharma

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har mastergrad i samme fagfelt. Har 20 års erfaring fra voksen psykiatri, lengst erfaring med pasienter som er dømt til behandling. Har utdanning i Voldsrisiko gjennom SIFER og vært voldsrisiko koordinator i spesialisthelsetjenesten. Av annen kompetanse har jeg veiledning fra Universitetet i Agder og har blant annet erfaring med veiledning av pårørende i grupper. De siste årene har jeg vært bevisst på den psykiske helsen til flerkulturelle og samt gjennom min masteroppgave om behandlerens erfaring av skadelig seksuell atferd hos mindreårigeflyktninger, tilegnet meg kulturell forståelse. Har tidligere fordypet meg i Barn som er vitne til vold.

FAGOMRÅDE:
Psykisk helse, vold og kultur

HOVEDOPPGAVE:
Prosjektledelse, veiledning og undervisning primært innen voldsfeltet.