Ruben Gausdal

Ruben Gausdal

Prosjekt- og leveranseleder

UTDANNING/ERFARING:
Master i ledelse
Han har 5-årig lærerutdanning og har jobbet 13 år i grunnskolen hvor han også var øvingslærer og trinnleder.
Han har også vært daglig leder i Valero AS hvor han jobbet med prosjektledelse, digital kommunikasjon, webproduksjoner og E-læring.

HOVEDOPPGAVE:
Personalansvar, prosjektoppfølging, rapportering, økonomi, lederstøtte, undervisning og veiledning.

Jeg liker å være en del av ledergruppen ved RVTS Sør fordi jeg får ta i bruk alt det jeg tidligere har jobbet med innenfor et fagfelt som jeg opplever som utrolig viktig. Det er veldig givende å kunne bistå flinke fagfolk med tilrettelegging av prosjekter slik at de blir utviklet og levert ut til tjenestene på best mulig måte.