Ragnhild Laukvik Leite

Ragnhild Laukvik Leite

Spesialrådgiver

UTDANNING / ERFARING:
Utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut.
Master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, studieretning: vold og traumatisk stress.
Hun har mange års erfaring fra psykiatri og familieterapi. Hun har jobbet 10 år på Familiekontoret i Vest-Agder, med spesiell vekt på vold i nære relasjoner og har drevet grupper for kvinner som har erfart vold i parforholdet, og grupper for menn som utøver vold.

FAGOMRÅDE:
Vold i nære relasjoner


HOVEDOPPGAVE:
Undervisning, fagutvikling, nettverksbygging og implementeringsarbeid.
Har også ansvar for å koordinere utdanningen av sinnemestringterapeuter i Region Sør.

Jeg liker arbeidet mitt fordi RVTS ønsker å formidle kunnskap som gjør en forskjell.