Pernille Lavoll Baade

Pernille Lavoll Baade

Spesialrådgiver

UTDANNING / ERFARING:
Bachelor i sosialt arbeid med fordypning i Seksuelle overgrep. Videreutdanning i pedagogikk. Mastergrad i psykisk helsearbeid for barn og unge. Masteroppgave: Fra status som ’drop-out’ til ungdom med ambisjoner. Hvilke faktorer fremmer utvikling? Etterutdanning i veiledning/rådgivning.

Har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i kommunal PP-tjeneste i 10 år, deretter som seniorrådgiver i Statped. Veileder for ansatte og ledere i skolen med særlig fokus på læringsmiljø, relasjonsledelse og hvordan møte barn og unge i krevende livssituasjoner.

HOVEDOPPGAVE:
Psykisk helse i skolen: traumeforståelse og traumebevisst omsorg, veilederkompetanse.
Kriseteam: kompetanseheving med særlig fokus på kultursensitivitet.
Menneskehandel: kompetanseheving og veiledning av helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

Å begynne i RVTS Sør var som å komme hjem for meg. Jeg har dyktige og rause kollegaer, og jeg jobber med tematikk som engasjerer og berører.