Pernille Lavoll Baade

Pernille Lavoll Baade

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Bachelor i sosialt arbeid med fordypning i seksuelle overgrep. Videreutdanning i pedagogikk. Mastergrad i psykisk helsearbeid for barn og unge. Masteroppgave: Fra status som ’drop-out’ til ungdom med ambisjoner. Hvilke faktorer fremmer utvikling? Etterutdanning i veiledning/rådgivning. Har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i kommunal PP-tjeneste i 10 år, deretter som seniorrådgiver i Statped i to år. Ble ansatt i RVTS Sør høsten 2017.

FAGOMRÅDE:
Jobber primært innen fagområdet vold og overgrep, med hovedfokus på å forebygge at barn og unge utsettes for overgrep, eller selv utøver en problematisk eller skadelig seksuell atferd.

HOVEDOPPGAVE:
Samarbeid med ulike tjenester om kompetanseheving innen aktuelle fagområder. Utviklingsarbeid innen forebygging av vold og overgrep og ivaretakelse av utsatte/utøvere. Prosjektleder for den regionale Handlingsplanfestivalen, som arrangeres årlig av Statsforvaltere, Korus, Rbup og RVTS Sør.

Jeg er opptatt av at vi må se fagområder med tilgrensende tematikk i sammenheng med hverandre. Vi bør rette oppmerksomheten vår mot hvilke mekanismer som gjør at noen er mer utsatt for utenforskap, kontroll og utnyttelse enn andre, og se på sammenhengen mellom individuelle faktorer og strukturer i samfunnet.